British Airways dekal. Ref 18
British Airways dekal. Ref 18

SSK Lådbil 1979
British Airways Motor Show. Elmia Jönköping
Tillbaka English version

Om innehållsförteckning saknas klicka på denna länk
Text och bild Björn Bellander

Teckning av Jüri Kann. Ref 17
Teckning av Jüri Kann. Ref 17
Skapad
2008-12-12
Uppdaterad
2019-12-02
©Copyright
Concord visades som modell. Ref Wikipedia
Concord visades som modell. Ref Wikipedia

Uppmuntrade av framgångarna under 1978 med 36000 besökare var det lätt att besluta om lådbilstävlingar

till 1979 års utställning.

Robin och Diclin hade lyckats binda British Airways till utställningen. Flygbolaget som låg illa till på marknaden hade beslutat att satsa lite sponsorpengar på denna utställning.
Dock var de inte så aktiva, och jag tror att de inte ens hade en bemannad monter. Dock fanns det en modell av deras passagerarplan och några text affischer runt om. Expressen däremot skrev som vanligt mycket i pressen och då speciellt i Smålandsupplagan. En stor mängd anmälningar kom in till lådbilstävlingen. Så många att det var på gränsen att spränga vår möjlighet att ta emot alla.

Bild från SMP-tävlingen i Växjö när deltagarna knuffar upp bilarna på scenen. Ref 1
Bild från SMP-tävlingen i Växjö när deltagarna knuffar upp bilarna på scenen. Ref 1

Mycket arbete gick åt att samla in tillräckligt med funktionärer och att lita på att de dök upp till utställningen. Detta skulle tyvärr visa sig lite osäkert det år en snöstorm kom in strax före påsken och vi stod där utan alla långväga funktionärer. Till 1979 löpte allt bra.

Lådbilsbacken hade jag transporterat hem till Virsbo för att göra de förbättringar som behövdes. Första året hade vi ju släppt bilarna manuellt och de hade tagits upp längs backen. Nu var min ide att ha en scen vid sidan om backen och en trappa på vilka bilarna skulle dras upp. Deltagarna fick

Den nya scenen och trappan. Ref 1
Den nya scenen och trappan. Ref 1

själva lyfta/knuffa upp dem till våra funktionärer som stod på scenen. Dessa lyfte dem vidare till nästa uppfart, det var  ett plan som lutade upp till övre nivån. Dessutom hade jag planerat att höja övre planet för att få bättre fart på bilarna. Nu var man uppe vid Elmia lokalens takbjälkar. Här var det varmt så grabbarna som jobbade där hade fri dricka. Själva backens yta fick ny beläggning då jag köpte marinplywood som bättre

Inköpslista till backens beläggning. Ref 1 Inköpslista till backens beläggning. Ref 1
täckte nedfarten. Dessa limmades ihop med Cascol 3333 vilket jag gjorde i mitt garage, dessutom målades de med cuprinol. Tacka Gud att jag inte blev gasförgiftad. OK det fanns kanske de som ansåg det

Klaffarna som styrdes med tryckluftcylinder. Ref 1
Klaffarna som styrdes med tryckluftcylinder. Ref 1
Startanordningen konstruerades med 4 klaffar som satt på en samma axel. Dessa manövrerades med en pneumatik cylinder från Festo.
Cylinder, ventil och omvandlare. Ref 1
Cylinder, ventil och omvandlare. Ref 1

På tryckluftens tillopp till cylinderns minusslag var en pneumatisk ventil som omvandlade trycket till en elimpuls för att starta tidtagningen.

Denna var kopplad direkt till datorn.
Till 1979 hade jag jobbet att rita upp en scen som var tillräckligt stadig, kunna bära fullt med folk, vilket kunde hända när det var underhållning. Man skulle också lätt kunna resa och plocka ned den. Det var inte lätt. Konstruktionen som jag gjorde blev beroende av en plan yta då horisontella rör skulle skjutas in i hållare. Det var inte bra men det fungerade i alla år. Ovanpå låg fiberplattor med spåntade kanter. Allt måste numreras, liksom skivorna i backen. Denna del kom dock inte till användning förrän 1980 liksom automatisk start av klockan.
Mitt tidtagningsprogram måste fulländas och med det arbetade jag mycket innan det gick bra.
Min ABC80 bildskärm. OBS orkestern i bakgrunden. Ref 1
Min ABC80 bildskärm. OBS orkestern i bakgrunden. Ref 1

Allt detta provade jag genom att bygga upp backen hemma på tomten. Kopplade in datorn och torrkörde med startimpuls för att se att inget skulle krångla. Själva scenen tillverkades av den lokala smidesfirman Hedlunds i Virsbo.


Det som idag 2008 minner om lådbilstävlingarna. Ref 1
Det som idag 2008 minner om lådbilstävlingarna. Ref 1

SSK Lådbil 1979
British Airways Motor Show
Tillbaka

Startsystemets utrustning. Ref 1
Startsystemets utrustning. Ref 1

För att koppla ihop startimpuls och dator köptes 100m 3 ledad skärmad kabel som rullades upp  på en vattenslangrulle. Vid datorn användes skruvade kopplingar medan anslutningen vid backen fick en sk sockerbit. Till impulsgivarna måste det var 3 ledare och skruvade kopplingar. Det blev mycket lödande. Kommunikation med backen och tidtagningen sköttes av en enkel, billig högtalande enhet. Den fick nöja sig med en 2 ledad telefonkabel.

Min ABC maskin som det såg ut innan den såldes. Ref 1
Min ABC maskin som det såg ut innan den såldes. Ref 1

Det här med tidtagningen kan förklaras lite mer. Jag hade försett min ABC80 dator med en flexenhet, FD2, 80 teckens tangentbord samt 128k ram minne för att kunna lagra alla delprogram som behövdes.

Programutskriftfrån 1984. Programmet förfinnades hela tiden. Ref 1
Programutskriftfrån 1984. Programmet förfinnades hela tiden. Ref 1
2 st av dessa fotoceller. Ref 1
2 st av dessa fotoceller. Ref 1

T. ex behövdes programvara för lagring/ändring av deltagare, tidtagning, utskrift och program för körning av en 8 steges cup. Det blev många program, fler än 8 med alla under program som så småningom fyllde en pärm med utskrifter. Impulsgivare blev 2 fotoceller, som jag köpte, placerades i banan med en reflex som bröts då bilen gick över mållinjen. Jag kommer ihåg att KAK som också hade ett tidtagningssystem lade ut en impulslist som gav signal när bilen gick över. Det var säkert lika bra. Dessutom lödde jag ihop en parallell växel för att kunna styra impulsen från fotocell respektive att skicka till utskrift. Det blev en ganska komplicerat programpaket som jag var mycket stolt över. Detta skulle under flera år framöver fungera bra, om det inte stördes av att impulskablar trampades sönder eller från starka ljudimpulser från högtalare. Dock ville jag inte använda det förrän 1980.
Detta sista kunde jag ju inte ana att det skulle hända.

 Programmet som jag kallade Tidtag.låd gav efter varje lopp en skärmsida med deltagare i rätt tidordning. Detta var ju utomordentligt bra för vår speaker som normalt var Robin eller Olle.
Första året instruerade jag Christer Wall i skötseln vilket inte var något problem medan jag senare skötte det själv. Christer kunde inte alltid boka sig för att vara med, då hans jobb på SAS skickade honom överallt i världen.

Lådbilsbanan. Ref 1
Lådbilsbanan. Ref 1
Vaktmästare Lindberg i arbete. Ref 1
Vaktmästare Lindberg i arbete. Ref 1

Nu hade jag övat mig i uppsättandet och torrkört så mycket det gick och var ganska nöjd. Backen transporterades senare ned till Elmia.

Halmstoppet inlindat i en pressening. Ref 1
Halmstoppet inlindat i en pressening. Ref 1

Där hade jag och en á två man som hjälpte mig att resa den. Själv åkte jag ned till Elmia tillsammans med Robin och sekretariatet, hans hustru, veckan före. Den tiden behövdes för att ställa allt i ordning.
Själva banan byggde Elmias folk under ledning av vaktmästare Lindgren upp. Samma gällde halmstoppet i ändan av banan. Genom honom beställdes alla tillbehör, t.ex. bord, som vi behövde. Till kurvan hade jag beställt sarg som efter att ha mätt upp kurvans hörn sköts på plats.

Kurvan sedd när föraren startar. Ref 16
Kurvan sedd när föraren startar. Ref 16

Kurvans beräkning var ett problem i sig. Det gällde att med ett snöre och en hjälpare som höll ändan i önskad punkt efter banans centrumlinje rita halvcirklar och på så sätt konstruera fram kurvans hörn. Det var ju viktigt att de båda banorna var så lika som möjligt. Grunden till dessa mått hade jag suttit hemma och beräknad med trigonometriska funktioner. Äntligen fick man användning för den matematik man försökt lära sig.


Pelle SME blev min hjälp vi alla lådbilstävlingar efter 1979 och vi har fortfarande 2008 kontakt. Ref 1
Pelle SME blev min hjälp vi alla lådbilstävlingar efter 1979 och vi har fortfarande 2008 kontakt. Ref 1

SSK Lådbil 1979
British Airways Motor Show
Tillbaka

Expressens löpsedel för lådbilarna 1978. Ref 1
Expressens löpsedel för lådbilarna 1978. Ref 1
Picko, Robin och Expressens man vid ett sammanträde. Ref 1
Picko, Robin och Expressens man vid ett sammanträde. Ref 1
För att få ihop till British Airways hade Robin farit runt och haft mängder med planeringsmöten med intressenterna. En gång fick jag vara med då jag pressade på att bli informerad om vad man talade om. Den gången togs denna bild.
Lådbilsreglementet hade ändrats på en del punkter då tillverkarna började blev mer och mer sofistikerade och reglementet behövde förtydligas. T.ex. hur man mäter bilens bredd. Till tävlingarna hade jag med mig SSK:s bilvåg. Till detta behövdes endast ena bilvågen.

Picko på en tur ute i lådbilsdepån. Ref 1
Picko på en tur ute i lådbilsdepån. Ref . 1
På altanen där deltagarna hade sin depå kunde man gå en tur och titta på alla fina skapelser. Här kunde man hitta många kändisar inom racing. Jag hade tur att ta en bild av självaste utställningsgeneralen Picko.


Lotus 72 kopia som lådbil. Ref. 1Till 1979 dök det upp flera mycket fina byggen, som var byggen i skala av berömda formel 1 bilar. Lotus 72 från Noréns måleri var den allra finaste. Noréns gjorde ytterligare en bil som dök upp senare.

The nice Parmalat car. Ref 1
The nice Parmalat car. Ref 1

Dessutom gick bilen fort och placerade sig vanligtvis bland de första. Parmalat bilen var inte dålig den heller. Nu var det slut med alla spektakulära krascher. Alla snickare hade lärt sig konsten att sätta fast axlar och att göra hjul som gummit låg kvar på. Man lär sig fort den hårda vägen. Detta år dök Stockarydsmeden,

Segraren och tvåan Mikael. Ref 1
Segraren och tvåan Mikael. Ref 1
Per Anders, upp med 2 bilar åt sina ungar. De hade en perfekt design, kullagrade hjul och en smal neoprenbana.

Med en sådan kom hans grabb Mikael 2:a. 78 års segrare, Roach, kom med en ny bil, som var en förbättrad 78. Med den rullade man igenom kurvan snabbast.

Prov för förarkurseleverna. Ref 1
Prov för förarkurseleverna. Ref 1

På morgonen hade man första passet för dagens kurselever till förarlicens Eftermiddagen mellan lådbilspassen gick åt att genomför skrivningsprovet för tävlingslicensen.


Försättsladet till slutinstruktionen. Ref 17
Försättsladet till slutinstruktionen. Ref 17

SSK Lådbil 1979
British Airways Motor Show. Samlade bilder 32 st.
Tillbaka

Segerparet med sina bilar. Ref 1
Segerparet med sina bilar. Ref 1
SSK Lådbil. Ref. 1
Expressens löpsedel för lådbilstävlingen 1978.
SSK Lådbil. Ref. 1
1979 ritade Jüri Kann en serie bilder som var med i en bilaga till Expressen 1979 och 1981.
SSK Lådbil. Ref. 1
Framsidan på slutinstruktionen vilken jag skrev till alla tävlingar, med bild av Jüri Kann.
SSK Lådbil. Ref. 1
Diclin's dekal för British Airways.
SSK Lådbil. Ref. 1
British Airways berömda passagerarplan vilket flög fortare än ljudet över Atlanten till New York och tillbaka. På utställningen fanns det en modell.
SSK Lådbil. Ref. 1
En bild från 1980 av en fin bil. Jag är säker på att var en möbelsnickare i Småland som byggt den.
SSK Lådbil. Ref. 1
Samma perfekta bygge har denna bil som är en skala kopia av Lotus 72. Bilden är från 1980 men bilen fanns att se även 1979.
SSK Lådbil. Ref. 1
Den fina lådbilsbacken som ingen annan arrangör lyckades att kopiera.
SSK Lådbil. Ref. 1
Här är trappan som från början ej hade någon ledstång. Detta orsakade att Robin halkade? och bröt ena benet. Här syns trappan med monterad ledstång. Visserligen året därpå. Totalt sett har jag varit till mer besvär för honom, denna var dock det värsta. En gång när vi cyklade i Amerika fick jag låna hans cykel och lyckades köra ned med framhjulet i en järnvägsövergång. Idag lånar jag aldrig något av någon. Vi pratar fortfarande med varandra.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Lådbilsbackens startutrustning. Tryckluftcylinder, styrventil och pneumatissk elektrisk omvandlare.
SSK Lådbil. Ref. 1
En av de små, enkla lådbilar som kom. Tyvärr hade de inte en chans mot de andra raceråken. Dessa enkla bilar var dock bra för alla nybörjare då de inte gick så fort och föraren klarade med lätthet av att ta sig igenom kurvan.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Smeden PerAnders Henriksson dekal. Han blev en obetalbar hjälp när lådbilstävlingar skulle anordnas runt om i Sverige. Stockaryd, Växjö, Ängelholm, Kalmar, Karlskrona, Falkenberg Örebro, Jönöping förstås och andra platser i Sverige. Vi var också i Stockholm för att göra ett test i Slussbacken. Dock blev det inte något som tur var. Jag var också på flera ställen och berättade om lådbilar. En gång i Norberg, men dom var mycket tveksamma och det blev inget av.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Lådbilsbanan sedd uppifrån.
SSK Lådbil. Ref. 1
 En ledsen förare som har kraschat sitt framhjul. Nu lyfts han bort av våra funktionärer.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Picko och Robin vid ett planneringsmöte i slutet av februari. I mitten mannen från Expressen?.
SSK Lådbil. Ref. 1
Picko kunde man hitta på två ställen. Det enda var som åskådare i lådbilsbanans mitt. det andra var ute i lådbilarnas mekområde. Här tittar han på lådbilar en vacker påskdag 1979. 
SSK Lådbil. Ref. 1
 Elmias vaktmästare Lindberg. Han hjälpte gärna till.
SSK Lådbil. Ref. 1
Utskrift av min programvara "Tidtag.Låd". Det är bara första sidan.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Min dator som jag laddade med tidtagningsprogrammet. Här vilar den sig hemma. Anläggningen såldes efter flera år till en entusiast i Gävle för 1000 Skr.
SSK Lådbil. Ref. 1
Två framtida racerförare som skriver provet till förarlicens. Vad jag kommer ihåg så misslyckades ingen.

 
SSK Lådbil. Ref. 1
 Här en stolt pappa bredvid sin son (i bilen) efter ett final heat. Titta på Mikaels spända mun. Det var ett spännande ögonblick.
SSK Lådbil. Ref. 1
 En fin bild tagen uppe på lådbilsbacken strax bakom bilarna som just rullar iväg. Till vänster PeAnders bil med Mikael som förare. Alla föräldrar var mycket stolta över sina ungar och ingen vägrade att köra. Vi hade pratat igenom med funktionärerna att de skulle ta särskild omsorg om barnen och alltid befinna sig alldeles bredvid. Det gällde att de skulle känna säkerhet. Föräldrar fick inte gå upp på backen. När bilen rullat iväg var ungarnas reflexer helt under kontroll. Foto Expressens fotograf.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Här tar man hand om vinnaren.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Mikael tv. och vinnaren.
SSK Lådbil. Ref. 1
 En bild för tidningen tas här.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Om våra funktionärer av misstag inte skulle få stopp på en bil var detta det slutliga säkerhetsstoppet. Den bestod aav ett antal halmbalar som vi hällt vatten på.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Körstil genom kurvan.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Här kan du se hur koncentrerad föraren är. De måste köra genom kurvan så snålt som möjligt.Titta också på den intresserade publikens ögon.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Två nya bilar är klara att rulla iväg, medan föregående par matas tillbaka till depån.
SSK Lådbil. Ref. 1
En arrangerad bild av grabbarna på backen. De hade ett hårt jobb, men jag tror att de aldrig glömmer tiden på Elmia och lådbilstävlingarna. De hade att arbeta med mänsklig material. Nu 30 år efteråt minns man det med nöje. Nu är det 2008
SSK Lådbil. Ref. 1
 Segraren i den yngre klassen. Samma bil kunde användas i båda ålders klasserna.I detta fall bror och syster, som båda fick stå på prispallen.
SSK Lådbil. Ref. 1
Musiken med de stora högtalarna som knäckte en flexskiva för mig. Jag hade noterat högtalarna men fick inte musikan att göra uppehåll när jag testade anläggningen.
SSK Lådbil. Ref. 1
 Här får vinnaren sitt pris. Titta noggrant i bilen så ser du att den inte har någon ratt utan styrningen skedde med snöre.

Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:   
Referens 1: ©Björn Bellander  bjorn.bellander(at)telia.com
Referens 16: Rolf Alkhagen Jönköping
Referens 17: Jüri Kann Penhouse

Referens 18: Diclin Leif Lindström
Webbsida som avhandlar SSK och Lådbilstävlingar på Elmia

© Björn Bellander