Ett byggår för hyttan i Norn. Ref 1
Ett byggår för hyttan i Norn. Ref 1
Hyttor och gruvor i Bergslagen
Med MC till Norns hytta
Text och bild Björn Bellander. Bilder 2008.
Tillbaka English version
sedan 060105
Uppdaterad
2021-12-10
© Björn Bellander
Created 140201

 
Tillbaka

Angelsbergs hytta
Ags hytta
Bispbergs gruva
Bjorndammens hytta
Dunshammar
Flatenbergs hytta
Flogbergets gruva
Grangshammars bruk
Hogfors
Klackberg
Karmansbo
Klenshyttan
Korsans smedja
Kloten
Lapphyttan
Langshyttan
Mellings hyttruin
Mossgruvan
Norns hytta
Ohs Bruk
Oljeon
Ombenning
Ostra Silvberg
Polhemshjulet
Sala Silvergruva
Svinryggen
Sura bruksmuseum
Skottvangs gruva
Trangfors
Ulfshyttan
Vintjarns gruva


Akers Styckebruk hytta
Roda Jorden
Stjarnsund
Kloster
Loa hytta
Pershyttan
Trummelsbergs hytta
Nora veteran jvg
Falu koppargruva
Hillänget Ludvika
Tykarpsgrottan
Pershyttan
Riddarhyttan koppar
Ramnäs valsverk
Kratte masugn
Mojsen Grangesberg
Översiktskarta. Ref 1
Översiktskarta. Ref 1
Hyttan rostugnsdelen. Ref 1
Hyttan rostugnsdelen. Ref 1
Info om järnframställning. Ref 1
Info om järnframställning. Ref 1
Hyttan. Ref 1
Hyttan. Ref 1
Kraftstationen. Ref 49
Kraftstationen. Ref 49
Altartavlan i kyrkan. Ref 1
Altartavlan i kyrkan. Ref 1 Kläder tillhörig prästen. Ref 1
Kläder tillhörig prästen. Ref 1 Vem som heter Björn är okänt. Meddelande i kapellet. Ref 1
Vem som heter Björn är okänt. Meddelande i kapellet. Ref 1 Info om Norns bruk. Ref 1
Info om Norns bruk. Info om Norns bruk. Ref 1
Info om Norns bruk. Ref 1

Länkar

Norns Bruk

Föreningen Norns bruk

Bebyggelseregistret

Franche-Comté smide

Tysksmide

Norns hytta. Ref. 1
Norns hytta. Ref. 1

Om Norn

Norn kommer av det gamla ordet NOR som betyder SUND mellan i detta fall tre sjöar. Här fanns också detta. Det var Stora Sundsjön, Dammsjön och Stora Norn. Här var också nivåskillnaden 30 m. Detta var en förutsättning för att generera kraft för järnframställningen. Här flyter vattnet rakt österut från Stora Norn - Dammsjön och  Stora Sundsjön.

Från början var det två finska invandrare, Lars Larsson och Simon Nilsson, som fick tillstånd 1628 av Gustav II Adolf att anlägga en en hammare och en hytta vid Norn. Åtgången på skog för kol var så stor att man i Sverige måste ha kontroll på hur mycket som avverkades.

Hyttan byggdes vid södra delen av Stora Norn/Dammsjön, vid Hult. Sverige hade en stor invandring av finska familjer på 1600-talet. Hela 14 hyttor anlades i Söderbärke kommun.

Det finns liten kännedom om deras verksamhet i Norn. Vattenkraft, malm och skog fanns i tillräcklig mängd.

Om blåsbälgar och Hans Steffens

I en hytta blåste man in luft i masugnens nedre del för att få upp temperaturen. För att åstadkomma detta hade man blåsbälgar. Sådana tillverkades helt av skinn och var mycket dyrbara. Kanske höll de inte så länge heller.

I Falun hade man detta problem. Kungen som var i stort beroende av kopparn, som valuta härifrån, kände till detta bälg-problem.

Det fanns ännu en invandrare. Denna gång från Tyskland, Hans Steffen. Han var bl.a. den tidens uppfinnare. Kungen sände honom till Falun för att lösa bälgproblemet. Det skulle bli sk. träbälgar.

Kungen var så nöjd med detta att Steffens belönades med 8 ton koppar, vilket var en förmögenhet. För dessa pengar (koppar) köpte han Norn 1637 och 1639 Thurbo, längre upp i sjösystemet. Han byggde också en ny hytta 1709 mellan Damsjön och Stora Sundsjön på den plats Norns hytta står idag. Den var troligen från början en mulltimmershytta. Jmf Ängelsbergs hytta. Norn har sedan renoverats åtminstone en gång.

Mellan de finska nybyggarna och Hans Steffen hade Göran Bagge och Gouvert von Freden, hammarägare i Thurbo, köpt Norn ca 1630.

Nu var det igång. Steffen var en aktiv man och Norn utvidgade verksamheten med en stånggång och framställning av smidbart järn i vad man kallade Frankrike Smedjan.

Han låg bra till hos kungen och fick skattebefrielse och befordrades till bergsfogde. Thurbo delen utarrenderades till svågern Anders Angerstein och i Norn blev Hans Neuman förvaltare. Själv blev Steffen sedermera borgmästare i Hedemora.

Hans Neuman m.fl.

Hans kom också från Tyskland och hade byggt upp en affärsverksamhet i Stockholm. Han inbjöds till Norn av Steffens och han var inte dummare än att när Steffens dog gifta sig med hans änka. På så sätt lade han under sig Norn och Thurbo.

Neuman säkrade malmtillgångarna genom att köpa en gruva i Nisshyttan och nu kunde han anlägga ytterligare en hammarsmedja.

Nu fanns det 4 st. utefter den lilla ån mellan Stora Sundsjön och Dammsjön. Han ville även att en väg skulle byggas till Hedemora, men detta blev aldrig gjort och än idag har Norn bara skogsväg. Järnet kunde endast fraktas med båt sjövägen eller vintertid med häst och släde.

Hans Neuman fick ett märkligt öde. Han togs till fånga av Holländska sjörövare 1661 när han reste med det svenska handelsskeppet Christina. Han dog fängslad på Guldkusten i Afrika.

Nu följde flera olika ägare, söner och ingifte fram till 1702. De sista var bröderna Abraham och Jacob Momma. De adlades till Renstierna.

Söderhielmska tiden - Tersmeden

Genom att gifta sig med den sista ägarens änka Cederberg kom Lorentz Niclas Söderhielm över Norn. Han var militär som begärt avsked pga av en skada och blev efter en tid ensam ägare.

Sonen Lorentz Petter gifte sig med Ulrika Tersmeden som dog efter 14 år och 11 barn 1760. Samma år tog Lorentz Petter över driften av Norn efter pappans död. Han gifte nu om sig med Ulrikas kusin Christina Cedercreutz. Nu kom ytterligare 8 barn till världen. Familjen Tersmeden hade nu fått in en fot i Norn

1772 flyttade Petter till Engelsbergs Bruk. Han blev efter en tid ägare till bruket. För att härbärgera den stora barnaskaran byggdes en ny flygel med 17 rum. Bruket var ett av de modernaste järnbruken på den tiden.

Norn sköttes nu av Förvaltare och inspektörer, men var kvar i Söderhielms/ Tersmedens ägo fram till dess det såldes till det nybildade Larsbo-Norns AB 1874.

En utvikning om Larsbo-Norn AB

För Släkten tor Smede kan man hitta underlag redan på 1300-talet i trakten runt Rehn och Elbe. Claus tor Smede är det första namnet som är känt på 1490-talet. Man idkade handel i Stade.

Släkten utflyttade till Flensburg i början av 1500-talet. Här startade man ett handelshus. Flensburg tillhörde Danmark men hade stor egen självständighet. Släkten spriddes sedan in i Danmark och en gren kom till Sverige.

I samband med att handelshuset gick i konkurs 1602 flyttade 2 söner Herman och Gesche till Sverige. Herman tor Smede blev den svenska grenens stamfar. Gesches gravhäll kan ses i Säters kyrka.

Herman (1610-1667) fick anställning i den svenska bruksnäringen och ansvarade för flera bruk däribland Larsbo. 1751 adlades ätten till Tersmeden. Larsbo var ättens huvudgård.

Tersmeden flyttade från Larsbo 1794 då man köpte Hinseberg. Larsbo blev kvar i familjen men sköttes av en förvaltare fram till 1874. Hinseberg ägs idag av staten och används som kvinnofängelse.

Nu infördes en ny lag i Sverige 1848 om aktiebolagsbildning. 1874 skapades bolaget Larsbo-Norn AB. Detta bolag bestod av Larsbo, Norn, Vikmanshyttan, Turbo, halva Ramnäs och Prästhyttan. 

Flera omorganisationer följde för dessa bruk. Detta drog ju med sig att många bruk förstördes mer eller mindre när verksamheter flyttades mellan bruken. Bolaget var ju ett aktiebolag och öppet för uppköp.

1920 var krisår för flera av dessa bruk. Då ägdes bolaget av Scania-Vabis. Scania gick dock i konkurs och uppköptes av Barkens Sågverk genom Billerud. Det var ju så att när den gamla tidens järnbruk ej längre lönade sig var värdet i dessa bruk bestämt av den skogsmark man ägde.

Slutet för Norn

Kärnan i bolaget Larsbo-Norns blev Norn och dess stora skogsegendomar. Dock blev inte tiden fram till 1900 vinstgivande.  Allt överskott var tvunget att återinvesteras. Aktieägarna tröttnade och avskedade ledningen 1901 och nya intressenter kom in då ledningen Henrik och Reinhold Gahn försvann.

Just mellan 1880 till 1910 kom flera för järnhantering viktiga uppfinningar. Bessemer och Thomasprocessen. Dessa slog ut alla gamla sätt att framställa smidbart järn.

Det gavs möjlighet till stordrift och krävde stora tillverkare. Nu bildades bl.a. Avesta och Borlänge. Bruken ute på landsbygden kunde ej konkurrera.

Järnvägens framdragning i Bergslagen var mycket viktig och när det beslutades att Vikmanshyttan skulle få anslutning på bekostnad av Norn blev det dödstöten. Norn blåstes av 1916. Kvar blev endast arbetskraft för skogen och den ganska nybyggda kraftstationen.

Scania Vabis köpte för att trygga sin järnförsörjning både Bruzaholm och Larsbo-Norn/Vikmanshytte ab 1918. Någon produktion blev aldrig av i de nedblåsta masugnarna och hammarna. Båda dessa försvann i och med Scanias konkurs 1921.

Toppen av masugen. Sönderbränd. Ref 1
Toppen av masugen. Sönderbränd. Ref 1 
 Toppen av rostugnen. Någon har behövt eldfast tegel. Ref 1
Toppen av rostugnen. Någon har behövt eldfast tegel. Ref 1
 Toppen av masugnen. Saknas eldfast tegel här också. Ref 1
Toppen av masugnen. Saknas eldfast tegel här också. Ref 1
 Hyttbygget från 1790?. Ref 1
Hyttbygget från 1790?. Ref 1
 Hyttan från 1790 som den ser ut idag. Ref 1
Hyttan från 1790 som den ser ut idag. Ref 1
 Utslagsöppningen. Ref 1
Utslagsöppningen. Ref 1
Närbild av utslagsöppningen. Ref 1
 Närbild av utslagsöppningen. Ref 1
 Typiskt utseende av rostugnen. Ref 1
Typiskt utseende av rostugnen. Ref 1
 Rostugn. Ref 1
Rostugn. Ref 1
 Årsmarkering på en grundsten. Ref 1
Årsmarkering på en grundsten. Ref 1
 Den lilla anslutningebäcken genom Norn till Dammsjön. Ref 1
Den lilla anslutningebäcken genom Norn till Dammsjön. Ref 1
 Den lilla anslutningebäcken genom Norn till Dammsjön. Ref 1
Den lilla anslutningebäcken genom Norn till Dammsjön. Ref 1
 Dörrarna till kyrkan. Ref 1
Dörrarna till kyrkan. Ref 1
 Översikt av Norn. Ref 1
Översikt av Norn. Ref 1
Översiktskarta. Ref 1 
Översiktskarta. Ref 1
 Kyrkorummet. Ref 1
Kyrkorummet. Ref 1
 Bönerum. Ref 1
Bönerum. Ref 1
 Präst eller förvaltarbostad. Ref 1
Präst eller förvaltarbostad. Ref 1

Andra museer i denna webbsida

Museumlista
Adalen Bil MC museum
Arnold i Ramvik
Arsenalen pansarmuseum
Arvika bil mc museum
Assa museet Atvidaberg
AUDI Ingolstadt
Autoseum
Autostadt
Bugatti
Brooklands England
Beaulieu England
BMW
Bjorkenas mopedmuseum
Brosarp museistation
Bynanders Bil & MC
Chaparral bilmuseum
Duxford England
Dahlenmuseet Stenstorp
Enoch Thulin Landskrona
Eds Motorcykel museum
Falkopings MC museum
Flygvapenmuseum
Garagefynd Halsingl
Grafors Samlingar
Grangesberg Nostalgi
Grangesberg Lokmuseum
Hannover Latzen Flygmuseum
Hassleholm fordonsmuseum
Hyttor o Jarnbruk
Haynes England
Hedemora MCmuseum
Holmgrens VW samling
Huskvarna Industrim
Hjorted Mopedmuseum
Harnosands Bilmuseum
Ivar Bil & MC museum
Karlskrona bilsportmuseum
Koping bilmuseum
Krylbo-Norberg jvg
Ladfynd Halsingland
Ladenburg
Malmkoping Militarmuseum
Mina Fordon
MotorTechnica
MC-Collection Sto
Malmo Tekniska
Mercedes Benz
Motala museum
Munktells museum
Museumresan 2018
My ArtGlas samling
Porsche
Regnsjo, SAF mfl bilar
Robothistoriska
Rydaholms bilmuseum
RossoBianco
Scania Industrimuseum
Skokloster museum
SSK-serien
SSK-ladbil
Surahammar MC
Soderhamn flygmuseum
Sinsheim
Svedino bil museum
Sparreholm museum
Sagen Teknikmuseum
Storvik Prylmuseum
Svenska Ubatar
Torsong MC museum
Tekniska Stockholm
Torsby Fordonsmuseu
Teknik Farfars tid Helsing
Ullared bilmuseum
Utombordsmuseum Varb.
Volkswagen
Volvo Industrimuseum
Veteran rallyn
Veteranmarknader
Ziegenhagen

Andra sidor
Lumpen
Resor
Min släkt

Sveriges Järnvägsmuseum
Vasteras Flygmuseum
Hagfors Industrimuseum
Karlskrona Marina

Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:
Referens 1: © Björn Bellander  bjorn.bellander(at)telia.com
 
Bäst i Internet Explorer 6.0 eller senare.
Bäst i upplösning min 1024x768. Min färger 256.
För video är Windows Media Player och Nero player provade.

© Copyright Björn Bellander 2006-