Utslags öppningen. Ref 48
Utslags öppningen. Ref 48
Hyttor och gruvor i Åkers Bergslag
Med MC till Björndammens hytta
Text och bild Björn Bellander. Bilder 2012
Officiell webbsida English version
sedan 060105
Uppdaterad
2021-12-08
© Björn Bellander
Skapad 140124

 

Tillbaka

Angelsbergs hytta
Ags hytta
Bispbergs gruva
Bjorndammens hytta
Dunshammar
Flatenbergs hytta
Flogbergets gruva
Grangshammars bruk
Hogfors
Klackberg
Karmansbo
Klenshyttan
Korsans smedja
Kloten
Lapphyttan
Langshyttan
Mellings hyttruin
Mossgruvan
Norns hytta
Ohs Bruk
Oljeon
Ombenning
Ostra Silvberg
Polhemshjulet
Sala Silvergruva
Svinryggen
Sura bruksmuseum
Skottvangs gruva
Trangfors
Ulfshyttan
Vintjarns gruva

Akers Styckebruk
Roda Jorden
Stjarnsund
Kloster
Loa hytta
Pershyttan
Trummelsbergs hytta
Sala sikvergruva
Nora veteran jvg
Falu koppargruva
Hillänget Ludvika
Tykarpsgrottan
Pershyttan
Riddarhyttan koppar
Ramnäs valsverk
Kratte masugn
Mojsen Grangesberg

Länkar

Basilika

Westmans Rostugn

Björndammens förening

Norns hytta

Bjorndammen historia (Pdf)

Utslagsöppning. Ref. 1
Utslagsöppning. Ref. 1
Pumpgrop för kylvatten. Ref. 1
Pumpgrop för kylvatten. Ref. 1
Kolonnerna från en annan vinkel. Ref. 1
Kolonnerna från en annan vinkel. Ref. 1
Masugnspipans övre öppning. Ref. 1
Masugnspipans övre öppning. Ref. 1
Rester i ett förrådsrum. Ref. 1
Rester i ett förrådsrum. Ref.
I ett sidorum stod denna vagn. Ref. 1
I ett sidorum stod denna vagn. Ref. 1

Björndammens hytta byggd 1800 som en basilika. Ref 1
Björndammens hytta byggd 1800 som en basilika. Ref 1

Väg 55 mot Malmköping har jag kört flera gånger under mina utflykter till olika veteranmuseer. Jag har även intresserat mig för all järnframställning i Bergslagen och besökt platserna.

Skylten Björndammens masugn har alltid varit en blivande plats att stanna på. Detta skedde första gången 2011 och andra 2012. 2013 stod det plötsligt en vakt vid avfarten och man såg mycket folk nere vid masugnen. Men jag var på väg till Gråfors Samlingar i Sparreholm. Kanske kunde blir det tid på återvägen?

Mellan sjöarna Vårsjön och Ältaren finns, än idag, ett litet vattenfall. Med hjälp av den  kraft man kunde utvinna ur den damm som uppstod när fallet byggdes om. Här startades en hytta. 1637.

Det var en mulltimmershytta som två kompanjoner startade. En från Södertälje, Hans von Förden, och en från Stockholm, rådman Anders Henriksson. All malm räknade man med att få från Starrsäters gruva och skog hade man runt om. Förutsättningen för allt detta var att Louis De Geer var ekonomiskt inblandad.

30 åriga kriget pågick ännu, men var på upphällningen. Freden kom 1648.

Malmen fick man från Starrsätters gruvor och tackjärnet levererades till Nykvarns hammarsmedjor där färskning genomfördes.

Björndammen överläts till von Emmersen. Han kom från Torshälla där han hade förestått ett smidverk för spik. Verket hade Louis De Geer som delägare. Björndammen satsade nu på hammare. Dels i Stålboga och i Ullåsa.

Nu kom Herman zur Schmieden, senare adlad Tersmeden (se Larsbo-Norn), och Jakob Piet. Bakom dessa låg Louis De Geer igen. Nu togs Stålboga hammare 1642 i drift och Björndammen fick avsättning för sitt järn. Tyvärr gick det inte bra ekonomiskt och De Geer drogs sig ur vad man kallade Torshällakonsortiet.

Björndammens ägare låg nu med stora skulder. Masugnen med omkringliggande gårdar togs över av kommerserådet Schönberg. Nu blev det en omfattande upprustning av den gamla mulltimmershyttan. Dessutom anlade han en kniphammare i Ståboga. Här tillverkade man detaljer till kanonlavetter som hade bra avsättning. I stort sett var Björndammen med tillhörande hammare och bruk, en liten anläggning.

Schönbergs barnbarn övertog efter hustrun Charlotta Björndammen och allt överläts (såldes) till friherre Knut Kurck.

Utslagsöppning i masugnshallen. Ref. 1Den befintliga masugnen vid Björndammen revs nu och en ny byggdes upp år 1800.

De omtalade kolonnerna. Ref. 1Kurck sägs ha sina egna idéer hur byggnaden skulle utformas. Han var storägare/delägare i många bruk i området och kände väl till hur en masugn skulle konstrueras. Byggherre var verkmästaren Jan Jansson från Södra övermasmästeridistriktet.

Alltsedan 1770-talets slut hade han f.ö. haft åtskilliga tjänsteförrättningar vid Björndammen och kände sålunda väl till förhållandena där. Kanske var dock kolonnerna/pelare Kurcks ide.

Eftermälen till hyttan blev att den hade utformats som en Italiensk basilika. Så mycket mer än pelarna var det dock inte. Basilika som var grekiska syftade egentligen på lagbok, men kom att uppfattas som en pompös viktig byggnad, där man samlades, t.ex domkyrka eller kungshall. Ord med denna mening uppstod på 300-talet i Rom.

I byggnaden finns en masugn samt en rostugn av Westman typ. Runt masugnen är 4 st pelare på var sida i jonisk stil uppbyggda vars uppgift är att bära mittskeppet.

Inspektorsbostaden i Björndammen. Ref. 1Även den s.k. inspektorsbostaden tillkom genom Kurcks försorg.

Dessutom byggde han om Holmens herrgård till en betydligt mer skrytsam byggnad. Den döptes om till det mer välklingande namnet Ekensholm.

Smidesrättigheterna ökades till 752 skp (1 skp=136 kg) stångjärn. Expansionen fortsatte också under efterträdarens dagar. Mågen överstekammarjunkaren Fredrik Friesendorff, som vid svärfaderns död 1831 övertog egendomen utverkade en ytterligare höjning av smideskvantiteten – till 902 skp från 1840. Vidare anlade han en spiksmedja vid Stålboga.

Vid halvsekelskiftet blev det åter ägarbyta då familjen Bernhardt tog över. Han hade ingenjörsutbildning och installerade en ångmaskin 1855 för att driva blåsmaskinen. Nu kunde man köra masugnen året om. Det var den första i Sverige. Fem år före motsvarande på Lenna Bruk Uppland.

Nu pågick Fransk-Tyska kriget 1870-71, Boerkrigen och amerikanska inbördeskriget. Björndammen tjänade massor med pengar och produktionen var uppe i 1500 skp och lika mycket stångjärnssmide. Det var högkonjunktur i 50 år. Hade man kunnat veta att Balkankrigen och första världskriget skulle komma hade man nog gnuggat händerna.

Det blev en svacka i konjunkturen 1890 efter denna högkonjunktur Bernhardt familjen sålde anläggningarna, men köpte tillbaka den. Man hade fått indikationer 1883 på att malmen i Starrsäters gruva skulle ta slut. 1884 sålde man bruket igen. Dessutom kunde man ana den kommande bruksdöden för alla icke penningstarka bruk i Sverige och hit hörde Björndammen, som inte kunde investera.

Not. Bruksdöden berodde på att alla hyttor var storleksmässigt anpassade till hammare, som färskade och smidde plåt/band och stång. Den nya tekniken med valsning krävde större smältor.  Färskningen ersattes av Thomas och Bessemer  metoderna, vilket gav tillräckligt stora smältor smidbart järn. Alla små hammarägare var naturligtvis negativa till detta.

Efter två ägare lades bruket ned efter försäljning 1919. När masugnen blåstes ned är okänt men troligen efter WWI. Ägarna kunde inte ta vara på möjligheterna under högkonjunkturen 1910-1919.

2013 års öppet hus. Ref 481998 startade det första försöket att rädda den gamla masugnen. 2013 bildades av boende i Björndammen Föreningen Björndammens masugn. Detta var andra försöket. Uppgiften var att rädda en kulturbyggnad och förhindra masugnens förfall, samt ordna Masugnens dag. Mellan arrangemang och enskilda besök sover Björndammens sin Törnrosasömn, medan vattnet droppar från hål i taket.

Karta över Åker och gruvområdet. Ref. 48.
Karta över Åker och gruvområdet. Ref. 48.


Andra museer i denna webbsida

Museumlista
Adalen Bil MC museum
Arnold i Ramvik
Arsenalen pansarmuseum
Arvika bil mc museum
Assa museet Atvidaberg
AUDI Ingolstadt
Autoseum
Autostadt
Bugatti
Brooklands England
Beaulieu England
BMW
Bjorkenas mopedmuseum
Brosarp museistation
Bynanders Bil & MC
Chaparral bilmuseum
Duxford England
Dahlenmuseet Stenstorp
Enoch Thulin Landskrona
Eds Motorcykel museum
Falkopings MC museum
Flygvapenmuseum
Garagefynd Halsingl
Grafors Samlingar
Grangesberg Nostalgi
Grangesberg Lokmuseum
Hannover Latzen Flygmuseum
Hassleholm fordonsmuseum
Hyttor o Jarnbruk
Haynes England
Hedemora MCmuseum
Holmgrens VW samling
Huskvarna Industrim
Hjorted Mopedmuseum
Harnosands Bilmuseum
Ivar Bil & MC museum
Karlskrona bilsportmuseum
Koping bilmuseum
Krylbo-Norberg jvg
Ladfynd Halsingland
Ladenburg
Malmkoping Militarmuseum
Mina Fordon
MotorTechnica
MC-Collection Sto
Malmo Tekniska
Mercedes Benz
Motala museum
Munktells museum
Museumresan 2018
My ArtGlas samling
Porsche
Regnsjo, SAF mfl bilar
Robothistoriska
Rydaholms bilmuseum
RossoBianco
Scania Industrimuseum
Skokloster museum
SSK-serien
SSK-ladbil
Surahammar MC
Soderhamn flygmuseum
Sinsheim
Svedino bil museum
Sparreholm museum
Sagen Teknikmuseum
Storvik Prylmuseum
Svenska Ubatar
Torsong MC museum
Tekniska Stockholm
Torsby Fordonsmuseum
Teknik Farfars tid Helsing
Ullared bilmuseum
Utombordsmuseum Varb.
Volkswagen
Volvo Industrimuseum
Veteran rallyn
Veteranmarknader
Ziegenhagen

Andra sidor
Lumpen
Resor
Min släkt

Sveriges Järnvägsmuseum
Vasteras Flygmuseum
Hagfors Industrimuseum
Karlskrona Marina

Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:
Referens 1: © Björn Bellander  bjorn.bellander(at)telia.com
Referens 48: Hämtad från webbsida
Bäst i Internet Explorer 6.0 eller senare.
Bäst i upplösning min 1024x768. Min färger 256.
För video är Windows Media Player och Nero player provade.

© Copyright Björn Bellander 2006-