Gröndalsgruvans Lave
Avskrift av foto

Under den här byggnadens torn finns ett 352 m djupt uppfodrings schakt, som kallar Floras schakt. Det började sänkas på 1870 talet för att förbättra uppfodringen ur Gröndalsgruvan.
År 1886 byggdes laven som står över schaktet och några år senare kompletterades byggnaden med ett maskinhus.
Vid den här tiden byggdes gruvlavar i timmer med inklädda överbyggnader. Storgruvans lave som ligger ett par hundra meter härifrån och denna, är de enda existerande gruvlavarna i världen som är uppförda i slaggstensmaterial. Slaggstenen är tillverkad vid Nordansjö hytta i specialformar.
Inne i maskinhuset finns linspelet bevarat. Det är ett sk bobinspel med dubbel uppfodring tillverkat vid Norbergs Mekaniska Verkstad. På 1930 talet byggdes det om till ett Kägelpel för att säkerheten skulle förbättras.
I maskinrummet installerades 1910-1911 två svenska ångkompressorer av märket ATLAS och luftledningen drogs ner i gruvorna. Maskinerna drevs med elektriska motorer. Tryckluften användes till de maskindrivna enmansborrarna som man börjat använda. Tidigare sköttes borrmaskinerna av två ibland tre man.

Tillbaka