Tillbaka

Webbsideförklaring 20060311

Idén till denna webbsida har jag haft ända sedan 2000 då Aros Motorveteraner ordnade en museiresa till Tyskland. Alla de över 500 bilder jag tog då har jag haft i mina datorer och regelbundet tittat på. Dvs bilderna har växlat i skärmsläckaren. På så sätt har jag hållit mig uppdaterad om resan. Noterbart är också att alla museer som jag planerar att skriva om, är inte virtuella för mig utan jag har besökt dem alla.

Detta har nu lett fram till att göra en webbsida om Björn Bellander och vad han har gjort i sitt liv. Endast intressanta snälla saker, sånt som var förargligt och roligt. Jag började med att gör upp rubriker. Efter ett tag blev det många sådana. En uppdelning var nödvändig. Naturligtvis är det som hänt senare i mitt liv mest aktuellt. Dock skall jag försöka lägga vikt vid sådant som med dagens mått mätt är gammalt. Jag startade med museerna. Hade tidigare fått tillstånd från flera i Tyskland att använda deras bilder. Det visade sig bli ganska omfångsrikt. Denna min hemsida kommer att vara aktiv länge.
------------------
Delen Motorklubbar handlar om min framsteg jag gjort genom medlemskap i olika föreningar. Den tyngsta är naturligtvis SSK-Racing och Stockholms Sportvagnsklubb, i vilken jag varit medlem sedan mitten av 1950-talet. Här har jag varit sekreterare och kassör. Några år skrev jag klubbtidningen Sportvagnen och Vi, som redovisas under sin rubrik. All verksamhet återpeglar sig i mängden material jag kan visa. Delen fram till och med Ferrari-tiden med de efterföljande racersportbilarna blev en rubrik. Denna del hamnar ju också under rubriken mina bilar. Vet ej ännu hur jag skall dela upp det. Efter tävlingsperioden kom jag med som arbetande i SSK-serien. Här höll jag i planeringen av varje tävling med anmälningar, funktionärer och som tävlingsledare. Under 2 år i slutet av 70-talet tog jag time out från ordinarie arbete och sysslade på heltid med tävlingsverksamheten. Under denna tid, 1976, filmade och klippte jag ihop en film om en SSK-tävling vilken redovisas i många mindre delar på denna webbsida. Nämnas måste göras att till hjälp som filmare hade jag Olle Odsell och Bjarne Gustavsson. Dessutom skall alla veta att idén och grunden till SSK-serien ligger på Robin Shorter som hade förmågan att hantera myndigheter och all annan långtidsplanering. En jobbig tid, men kul. Själv var jag kanske en aning kantig och gick inte hem hos Bilsportförbundet som såg SSK som en fiende. SSK fostrade dock många till stora kunskaper om racing och flera blev ledande personer inom förbundet. T. ex. Per Schoultz till vilken jag själv skrev introduktionsbrevet. Gunnar Elmgren blev under en tid Bilsportförbundets ledare. Vårt reglemente blev så gångbart att efter mycket motstånd trycktes det i Bilsportkalendern. Startproceduren utformade jag själv vilken också antogs som ett svenskt utförande.
SSK´s ekonomiska räddning kan man tacka MOTOR SHOW Elmia, som startades av Picko Troberg på idé från Robin Shorter. Det var denna utställning, som vi fick rättigheten till när Picko drog sig tillbaka. Det gav oss ett bra tillskott i kassan. Senare på 80-talet och framåt administreras den av annan arrangör men SSK får fortfarande royalty. Mitt jobb här var att anordna lådbilstävlingar som ju blev en fantastisk succé. Till den utvecklade jag med hjälp av min ABC80-dator ett tidtagningsprogram. Jag försökte även att bygga på det programmet för biltävlingar och folkrace, men det blev ej något säkert system. Christer Wall gjorde dock före tranpondens tid ett användbart system åt SKK, med separat klocka.  Dock tycker jag man säga att dessa 10 år var en fantastisk tid som jag gärna kommer ihåg och många förare och funktionärer ger mig uppmuntran när min SSK-tid kommer på tal. Idag kan du få mängder med träffar under namnet SSK-serien på internet. Denna redogörelse för min tid i klubbar är ej något vetenskapligt. Andra kanske har avvikande åsikter, men det är skrivet ur mitt minne med hjälp av samlade bilder, texter och grundar sig på mitt sätt att se det.
Under säsongen 1980 överlät jag alltmer genomförandet av tävlingar gå över till Bo Pettersson för att inför 1981 års säsong ha helt dragit mig tillbaka. Utvecklingen krävde en annan typ av ledare och trycket och missnöjet med min stil var visare nog. Detta var orsaken till att jag drog mig tillbaka från allt inom SSK under sena hösten 1980, med vetskapen om att nästa ledare skulle hamna i samma situation och ha förståndet att sluta i tid..
-----------------
Jag började med att scanna alla mina svartvita bilder och de färgbilder som ej redan var digitaliserade. Nästa steg är att gå igenom alla negativ, vilket kräver en adapter till min scanner.

Mitt stora problem är att jag ej har någon erfarenhet av att göra en smashig sida. När jag undersökte webben insåg jag snart att det viktigaste för andra var inte innehållet, utan att man gjort en snygg layout. Dock vill jag ha ordning och reda, lätt att hitta, vissa saker står alltid på samma ställe osv. Härav följer att mina förstasidor kommer att ändras alltefter som mitt kunnande i Frontpage 2003 djupnar.
Sedan gäller det att leva upp till ovanstående!

Vad tycks om min gamla Ferrari på Karlskoga 1966 som bakgrund?