Du läser just nu ett försök till begreppsförklaring.

Min släkthistoria så långt det finns underlag. Denna sida bygger på en genealogisk undersökning gjord 1942. Jag har byggt på med de bilder och de textmässiga kommentarer jag kan ge. Detta har ingen ambition på att vara vetenskapligt riktigt. Min ambition är att försöka göra detta så lättsamt som möjligt på mitt sätt. Det är inte meningen att lägga upp det som de riktiga släktforskarna, utan så att man direkt kan läsa sig till och i undertexten förstå, med de kunskaper man har om respektive tids sätt att leva.

Björn Filip är den som lägger upp detta. Jag räknar allt från honom. Mao far blir John, farfar blir Johan Filip osv. Under varje släktnivå kommer resp. ark från den genealogiska undersökning som Birger Bellander lät göra 1942. (Med risk för att hitta kriminella i släkten, enligt en del från den tiden näsvisa kommentarer).

Jag kommer att så långt det är möjligt scanna in bilder på de personer som uppträder. Men av förståeliga skäl är det ganska tunt. Dock kring varje huvudnamn finns en hustru och hennes släkt. Då det i familjen är tunt på denna sida och eftersom enligt tidens sed kvinnans släktled ej omhuldades lika som mannens.

Denna redogörelse presenteras endast på Svenska.
Siten kommer att vara levande och så fort jag kommer på felaktigheter, ett bättre upplägg, en bättre text kommer jag att lägga in det. Likaså kommer bilder att läggas in så ofta de dyker upp.
Naturligtvis kommer mina föräldrars liv att ta en stor del då, materialet är stort, både med film, bilder och text. Filmsekvenser sträcker sig tillbaka till 1920. Far var en entusiastisk filmare. Det är bra att ha Flash Player eller Windows Media Player inlagd för att lättare hämta hem videosnuttar. Kan hämtas gratis. Dessutom är det rådligt att ha bredband med åtminstone 500 kb/s.

Tillbaka till startsida