Lank till startsida 
Om du ej har någon innehållsförteckning använd Länk till Startsida

Uppdaterad
2020-06-17


Från mitt besök på Emma Sofia Anderssons födelsegård
23 juli 2009
Lank till Breviks hembyggdsforening
Nu har jag varit och letat rätt på och studerat Emma Sofia Anderssons fädernegård. Läget är mellan Nykroppa och Storfors, två orter söder om Filipstad i Värmlands län. Gårdens läge ca 500 m från insjön Östersjön. Efter ett besök på Breviks hembygdsgård, där det inte fanns en enda person som kunde hjälpa till. Se de historiska kartorna. Hembygdsgården är endast öppen vid högtidliga tillfällen. Jag letade då rätt på gamla väg 26 som går ca 50 m västerut parallellt med nya vägen. Allting var igenvuxet så jag hittade ingenting som liknade ett torp eller en gammal husgrund. Nu gällde det att hitta någon lantbrukare i närheten. Efter lite åkande kom jag till en infart från 26:an. Här låg Kroppa gamla prästgård som troligtvis övertagits av en lantbrukare. Kring deras ladugård fanns en åker där en person gick omkring och arbetade. Hon observerade min hälsning (vinkning)  och lyssnade till mitt ärende. Jodå hon visste precis var Brevikstorp hade legat och förklarade att den väg jag åkt var alldeles rätt bara det att jag åkt för långt. Dock förstod hon inte mitt intresse för denna totalt igenvuxna tomt. Det var bara 200 m från början av gamla vägen norrifrån. Enligt bilden på uppgiftsblanketten som jag fått från hembygdsföreningens hemsida, skulle det finnas en grund till ett uthus på vänster sida. Den tog jag som utgångspunkt. Mycket riktigt den syntes tydligt från vägen och något längre bort på höger sida skulle huset ha legat. Jag trängde mig in i den täta buskvegitationen och kom upp på en liten kulle. Här var det. Inte mycket men en tydlig grund där kortsidan var ungefär 10 steg (m). Mitt i finns en hög med grus och tegelsten, som måste varit skorstenen. Enligt uppgift från hembygdsföreningen skulle huset troligtvis ha brunnit ned. Några rester fanns dock inte och inte heller husets köksspis. Värd pengar på den tiden.
Entren till prästgården. Ref 1 Grunden till uthuset på väster sida. Ref 1 Grudnstenar på kortsida till brevikstorp. OBS vänster gavel. Ref 1
Infart till Kroppa prästgård som var bebodd. Här arbetade Emma Sofia som piga enligt uppgift. Osäkert om hon var familjemedlem. Grunden till uthuset på östra sidan om vägen. Med hjälp av denna hittade jag mangårdsbyggnadens grund. Brevikstorps grund. Kortsida mot öster. Det är fullständigt igenväxt och syns ej från vägen.
Grunden till brevikstorp sedd mot vägen. Ref 1 Brevikstorp grund långsida. Ref 1 Brevikstorp brunnen. Ref 1
Grunden med den märkliga stora stenen som ej har med entren att göra. Brevikstorps grund. Långsida mot söder. Brunnen. Den var märkt som en minnesplats, sk stickers.
Bild hämtad från hembygdsföreningen webbsida. Med tillstånd. Karta hämtad från hembygdsföreningens webbsida med tillstånd. Karta över Östersjön hämtad från hembygdsföreniingens webbsida med tillstånd.
Info om Brevikstorp
Länk på internet.
Brevikstorps läge vid Östersjön. Vägen är gamla väg 26. Brevikstorps läge på en gammal karta.
Jag trampade omkring ett tag utan att ha någon särskild plan. Konstaterade dock att många grundstenar var sk slaggsten. Inga gamla brunna stockar fanns. En del tegelsten låg där skorstenen stått. Man har tydligen rensat upp efter branden. Såg nästan ut som om huset hade monterats ned och flyttats.
Den sista ägaren hette Törmoen. Vid varje hus skall det ha funnits en brunn och mycket riktig den låg 25 m norrut. Den var fodrad med en cementring och på ett träd bredvid fanns det sk stickers med text om kulturminne. Sedan trängde jag mig ut på vägen igen och gick till bilen. Klockan var 12 och det började regna vilket det gjorde alla de ca 20 milen hem till Virsbo.

Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:
Referens 1: © Björn Bellander 
 bjorn.bellander(at)telia.com
Bäst i Internet Explorer 6.0 eller senare.
Bäst i upplösning min 1024x768. Min färger 256.
För video är Windows Media Player och Nero player provade.

© Copyright Björn Bellander 2006-
Tillbaka till startsida