Resa i släktled.
Jag besöker mina anfäders platser i Tvärred och Dannike

 Om innehållsförteckning saknas använd denna länk. Lank till startsida

Uppdaterad
2020-04-08Resan i släktled företogs med min dotter Elisabeths familj och färdmedel var Lincoln Continental 1975. Jag hade visserligen året innan rekognoserat platserna för att lättare hitta. Familjeresan företogs 1999. Avsikten var att i ordning besöka de platser som släkten bott på allt i nedstigande led på farssidan. Dock skedde det omvänt.
Ulricehamn var centrum för alla resande handlande från områdena Dannike och Tvärred. Här träffades vi där jag bokat plats på hotellet för att vi dagen därpå skulle ge oss iväg.
Släktsidan. Ref. 1
Det var lite besvärligt att parkera min stora Lincoln på deras parkeringsplats. Efter frukost gav vi oss iväg enligt kartan till Lergereds Ödegård eller som lokalbefolkningen kallade den Ögår'n.
Släktsidan. Ref. 1
Därefter gick färden till Berg.

Sven Andersson 1711-1795 * Karin Andersdotter 1717-1790
Till Björn Bellander Farfars farfars farfar - Farfars farfars farmor

Lergereds Ödegård. Ref 1
Denna gård beboddes, vid mitt besök, av en person som verkade ha en lokal verkstad för lagning av diverse jordbruksredskap. Ägaren stod, när vi kom, med 2 andra personer och höll på att svetsa på en detalj. De tittade på oss mycket misstänksamt. Vi hade dock ett mål så jag frågade frankt om detta var Lergereds Ödegård. De verkade dock  inte förstå vad jag sa, så jag ändrade det till "Är e Ögårn" varav jag fick nickande svar. Vi gick fram till gården varvid en kvinna, i huset, kom ut. Hon var betydligt mer pratsam och vi fick tillstånd att fotografera medan Elisabets ungar sprang omkring och fick ur sig lite spring. Vi förklarade vårt ärende och förhoppningsvis blev männen senare lite lugnare. Vi var inte från polisen.
Lergereds Ödegård. Baksidan. Ref 1Den första anfaderns hus som vi lyckats komma till var Sven Andersson. Han var född 1711 och drev denna frälsegård. I rikets allmänna kartverk finns 3 gårdar i Lergered eller Liljered. Storgården Mellangården och Ögården. Vår gård ägdes av Torpa, som då ägdes av amiralen och landshövdingen Siöblads änkefru. Sven gjorde dagsverken på Torpa. Han fick då ta sig dit själv. Vintertid över sjön och övrig tid efter den tidens vägar, kanske med båt.
Dock finns det en viss osäkerhet då kyrkoböckerna för 1700-talet är mycket ofullständiga och slarvigt förda. Födelseböcker och husförhörsböcker saknas helt före 1714. Detta kan mycket väl ha att göra med Karl XII:s uttag av soldater. Hans marsch vägar låg i närheten. Det fanns 2 st Sven Andersson men man tror att Sven född 1711-1795 är rätt person. Han gifte sig med Karin Andersdotter f 1717, men någon anteckning om detta finns ej i böckerna. Hon blev 73 år och avled 1790. Det är fastställt att vår Sven fick 3 barn. Det var Anders f. 1743, Johannes och Stina. Sven drev gården hela livet och dog i den aktningsvärda åldern för den tiden av 84 år, 1795. Som det står i begravningsboken "Av ålderdomsmatthet."

Följande Genealogiska blad finns över Sven Andersson:
Sven 1, Sven 2, Karin Andersdotter, Barn

 

Anders Svensson 1743-1806 * Karin Jönsdotter 1748-1826
Till Björn Bellander Farfars farfars far - Farfars farfars mor

Släktsidan. Ref. 1
Gården Bergs boningshus var riktigt stor. Man måste tänka sig att den blivit påbyggt flera gånger. Rikets häradskarta visar bara en gård från denna tid. Gården Bergs boningshus var riktigt stor. Man måste tänka sig att den blivit påbyggt flera gånger. Rikets häradskarta visar bara en gård från denna tid. Anders Svensson 1743-1806 äldste sonen till Sven dyker upp i kyrkoböckerna här då han gifter sig men Karin Jönsdotter som var dotter, benämnd piga, på gården.  Anders var då 26 år gammal och hade tills dess officiellt varit dräng i Lergered. Det är tydligt, om man läser mellan raderna, att han sedan flera år arbetat som dräng på Berg. Det var väl inte större skillnad på den tiden jämfört 2000-talet. Man kan väl tänka sig att Karins föräldrar var utslitna och att Anders hade gjort ett gott intryck. På så vis övertog han brukandet av Karins fädernegård Berg, vilken var 1/8 mantal frälse som man uttryckte sig och därmed troligen också ägd av Torpa och nu grevliga ätten Sparre.
Anders och Karin fick 6 barn. Annicka 1774, Johannes 1776, Maria 1779, Jöns 1784, Andreas 1787 och Sven 1790. Av dessa var det Johannes som skulle bli släktens anfader.  Anders dog 1806 i "wattusot,". TBC kallas det för idag. Enligt korrigerad uppgift 63 år gammal.
Det var vanligt att bönderna hade en gård på annat ställe. Här odlade man mark som inte var frälse. Det kallades för gårdsbruk och egentligen bara en lada för förvaring av vad man odlade där. Denna, belägen i Backa Tvärred hade sonen Jöns fått. Jöns var företagsam och hade hantverk samt tillverkade vadmal och gjorde god förtjänst.
Änkan efter Anders överlevde honom med 20 år och vistades enligt husförhörsböcker 1812 hos sonen Jöns i Backa. Senare kallad S:a Backa till skillnad från N:a Backa. De båda flickorna Annicka och Maria hade redan gift sig vid faderns död.  Den ena gifte sig med Hultman på Hagbergs i Dannike. Andreas flyttade till, köpte, en gård 1/16 frälse Norra Backa Tvärred.

Följande Genealogiska blad finns över Anders Svensson:
Anders 1, Anders 2, Karin Jönsdotter 1, Karin Jönsdotter 2, Barn

 

Johannes Andersson Bellander 1776-1839 * Karin Jönsdotter 1780-1815 - Stina Jönsdotter 1790-1867
Till Björn Bellander Farfars farfar  - Farfars farmor

Johannes, gifte sig första gången med Karin Jönsdotter f 1780  som var född på (grann)gården? i Berg. Hennes föräldrar var hemmansbrukaren Jöns Andersson och hustrun Kerstin Svensdotter i Berg. Möjligen fanns det en lantbrukare till, i en gård, belägen i området Berg. Johannes övertog, enligt mantalslängder, troligen brukandet av svärfaderns (Jöns - Kerstin) gård. Johannes fortsatte med faderns (Anders) tillverkning av vadmal. Detta sålde han på järnbruken i Värmland. För dessa pengar och avyttrandet? av de båda gårdarna Berg, köpte han egendomen Backa i Dannike, beläget strax norr Berg. Han måste ha varit bra stadd med pengar vid detta tillfälle. Här stannade han i 5 år till 1817. Då köpte han av sin bror Andreas, senare far till Oskar Backlund, 1/16 mantal frälsehemman Norra Backa. För denna gård betalade han 1033 Rdr 16 Skr.
N:a Backa 1999.Obs nybyggt efter brandern 1850. Ref 1
N:a Backa 1999. Obs nybyggt efter branden 1850. Ref 1
Platsen Gamla N:a Backa. alldeles vänster återuppbyggda huset. Ref 1
Platsen för Gamla N:a Backa. Återuppbyggda huset, se föregående bild. Ref 1

OBS Backa strax väster Folkesred dit Johannes flyttade 1817. Ref 1Johannes gifte sig 1806? med Karin Jönsdotter och fick med henne 4 barn. Ingegerd f 1807, Andreas f 1810, Maria f 1812 och Kerstin f 1815. Alla födda i Karins fädernegård Berg Dannike utom Kerstin. Denna gård fortsatte Johannes att bruka. Karin dog dock redan vid 28 års ålder i barnsnöd 1815. En son i respektive av Johannes äktenskap kallade sig för Backlund. Andreas och Peter. Peter bodde i små omständigheter på ett litet ställe kallat Lessholmen på gränsen till Espered. Han hade 2 döttrar Selma och Stina som båda, flyttade, gifte sig i Borås. Man bodde på Backa i Dannike och det var vanligt att man tog sig ett namn som till viss del korresponderade med gården eller orten. Enligt forskning av Lennart Wasling fick Andreas tillsammans med Sara Lisa Eliasdotter 4 barn och bland dem, senare framstående, Johan Oskar Backlund. Denne Oskar skaffade sig med framåtanda utbildning då han hade ett gott huvud, speciellt för matematik. Detta ledde så småningom till en tjänst som astronom i Pulkova vid St. Petersburg och som sådan blev han känd i hela Europa. Fakta finns att hämta i ISSN:0347-2477. Andreas Backlund dog sedermera som handlande och gårdfarihandlare på torpet Lieslätt i Dannike 1872.
Johannes gifte sig 1815, bara några månader efter Karins död, med Stina Jönsdotter f 1790 från Hult i Dannike. Hennes föräldrar var bonden Jöns Andersson och hans hustru Britta Larsdotter. Med Stina fick Johannes 6 barn. Kristina f 1818, Peter f 1820, Jacob f 1822 ny anfader, Carolina f 1824, Carl Johan f 1827 och Anna Rebecka f 1829.
Johannes stannade i Backa Dannike till 1822 då han av brodern Andreas köpte N:a Backa, dit han flyttade och brukade till sin död. På N:a Backa föddes ytterligare 3 barn. Bilden på huset ovan är det återuppbyggda efter en brand på 1850-talet. Detta hus är dock helt bevarat i 1850-tals miljö Bengt Nilsson till vänster. Till höger en yngre bror. Ref 1med bl.a. förvaringsutrymme för mat på övre våningen. Vid mitt besök där 1999 hyrdes det av ett par från Göteborg, som hade det som sommarställe. Ägare var lantbrukaren Bengt Nilsson som brukade en gård, Brennered, 2 km nordväst efter skogsvägen från N:a Backa. Han informerade mig om att det ursprungliga huset hade brunnit på 1850-talet.
Johannes måste ha försörjts sig på handel då enligt min mening gårdens läge och de åkrar som finns runt om knappast kunde ge en sådan stor barnaskara mat för dagen. Som handlanden reste han på Värmland. Dock hade han råd att anställa en lärare som undervisade barnen i konsten att läsa och skriva. Detta ansågs som mycket fin uppfostran.
När Johannes tog sig namnet Bellander finns inget belägg, men troligen kring 1820 - 30. Namnet är sammansatt av de latinska orden bella och ander vilka betyder "vacker man." Detta kan ju också vara en tillfällighet.
Backstugan Svedjorna där änkan bosatte sig. RefJohannes Andersson Bellander blev 63 år gammal och dog 1839 av "lifsjuka".  En typ av cancer. Den bouppteckning som senare gjordes av Kinds Häradsrätt visade att han hade tillgångar på 1326 Rdr där bl. a. hemmat med växande gröda värderades till 850 Rdr och kreatur till 66 Rdr.
Med så många barn kvar i huset blev det naturligtvis svårt för änkan att hålla ordning. När de också hade olika mödrar blev  det inte lättare. Det blev som man kallade det på den tiden ett "qvinnoregemente". Änkan bosatte sig som undantagsänka på Svedjorna som var en backstuga under N:a Backa. Dit hon flyttade med de minderåriga barnen. Härvid såldes N:a Backa till ny okänd ägare.
Beträffande namnet Bellander har Peder Claesson i Borås forskat och kommit fram till att Johannes bror Andreas 1787-1839 (son till Anders Svensson) tog sig det namnet kring 1816-1818, när han arbetade i Ulricehamn som handelsbetjänt. Namnet Bellander har Peder stött på hos tidigare knallebönder. En 1799 i Svenljunga. Normalt tog man sin arbetsgivares namn men lät namnet endast stå i mantalslängden, för att om man fick dåligt rykte lätt kunna byta till sitt gamla. OBS att Johannes också hade en son Andreas som senare kallade sig Backlund.

Följande Genealogiska blad finns över Johannes Andersson Bellander:
Johannes 1, Johannes 2, Johannes 3. Johannes 4, Johannes 5, Stina Jönsdotter, Barn.
 

Jacob Johansson Bellander 1822-1879 * Sara Kristina Petersdotter 1836-?
Till Björn Bellander Farfars far  - Farfars mor

Backstugan Svedjorna idag. Ref 1Jacob föddes i Backa Dannike socken 1822. Fadern var Johannes Andersson Bellander och hans hustru Stina Jönsdotter. Redan efter några månader flyttade dock Johannes till N:a Backa Tvärred i samband med köpet av Andreas gård. Jacob var redan vid 15-årsålder i tjänst hos en handlande i Ulricehamn. Då fadern dog var Jacob fortfarande omyndig och fick följa med modern till backstugan Svedjorna. Ännu 1860  är han upptagen som boende i Svedjorna. Dock har han i olika perioder varit handelsbetjänt hos olika handlanden J. Lindgren, Gustaf Freding, Erik Freding och S.B. Hagberg i Ulricehamn.
1861 flyttade Jacob från Ulricehamn till Tvärred och S:a Backa som brukare och ägare till Den troliga platsen för S:a Backa. Den gård Jacob ficck? av Jöns. Ref 11/8 mantal. Han benämnes också som gårdfarihandlare. Detta måste troligen ha skett i samband med  Johannes hustru Stina Jönsdotters död. Anders Svensson hade ju en son Jöns som flyttade till gårdsbruket S:a Backa. Den gård som visas på bild är troligen det aktuella huset dock kanske ombyggt. Enligt Allmänna kartverkets ekonomiska häradskarta fanns bara en gård och lagård i S:a Backa. Jöns var född 1784 och borde således vara 77 år gammal. Jacob fick möjligen ta över denna gård (köpa?). Här hade ju Jöns verkat bl.a som gårdfarihandlare. Detta var säkert en orsak till att han 1862 den 4 jan. gifte sig med Sara Kristina Petersdotter f 1836. Hon hade innan haft tjänst hos Jacob även varit i tjänst i Toarps socken innan hon flyttade till Tvärred 1861 där började hon som piga hos hemmansägaren Jacob. Hennes föräldrar var Petter Jansson och Kjerstin Eriksdotter. Detta var ett vanligt förfarande på den tiden innan man senare gifte sig. Med Sara fick paret 5 barn. Johan Filip f 1862 ny anfader, Carl Fredrik f 1867, Jacob Natanael f 1871, Tekla Maria f 1876 död 1876, Matilda Kristina f 1879. Notera att första barnet Johan Filip kom redan 17/4 samma år, så det var bråttom!
Gårdfarihandlanden Jacob Bellander. Ref 1Jacob fortsatte med gården och som Knalle. Dock var tydligen, eller blev Jacob sjuklig för redan 1878 står ny ägare till gården S:a Backa A.J. Hultman. Anders Svenssons ena dotter Maria eller Annicka hade ju gift sig med en Hultman på Hagberg i Dannike. Nu bodde paret med omyndiga barn som inhyses här. Ekonomiska eller praktiska krav att Jacob ej kunde sköta jorden fick denna lösning. Året efter ägarbytet, 1879, dog Jacob i "frossan" vid 57 års ålder. Denna sjukdom var en febersjukdom och liknade  malaria av vilken det fanns många varianter.

Sara Kristina bodde kvar som inhyses på S:a Backa. Äldste sonen

Matilda Bellander 1952. Ref 1
Johan Filip hade lyckats bra med sitt handlande och fått sådana kontakter att han kunde utflytta till Falun, där han hade sålt mycket till gruvarbetarna. Dit tog han med sig modern Sara Kristina och barnet Matilda Kristina 1888.  En gång presenterade hon mig med ett sett kaffeskedar*) i silver som jag fortfarande har kvar. Matilda var en kvinna med skinn på näsan och alla i släkten hade stor respekt för henne. Hon var den sista överlevanden från Tvärred. Hon gifte sig aldrig. Dock blev på grund av ålder hennes omvårdnad på slutet svår för dåvarande släkten i Gävle.
På kyrkogården i Tvärred finns en sten där  det står "Gårdfarihandlanden Jacob Bellander 1822-1879." Och under "Barnen reste vården."
*) Försvann, vid sidan om bodelning, vid min skilsmässa.

Följande Genealogiska blad finns över Jacob Bellander:
Jacob Bellander 1, Jacob Bellander 2, Sara Kristina, Barn.

Johan Filip Bellander 1862-1917 * Emma Sofia Andersson 1867-1941
Till Björn Bellander Farfar  - Farmor

Farfar Johan Filip Bellander 1862-1917
Farmor Emma Sofia Bellander f. Andersson 1868-1941

 

Johan Filip föddes i S:a Backa Tvärred. Jag besökte denna viktiga plats och tog foton. Platsen S:a Backa fanns men själva huset var svårt att identifiera. Dock fick jag ett längre samtal med en S:a Backa platsen för Johan Filips födelse därstädes boende, som berättade att nedanför huset som syns på bild skulle det finnas en gammal husgrund. Dock är det så att vid undersökning i Rikets kartverk fanns bara en gård, orienterad efter kartbilden, vid Johan Filips födelse, gissningsvis vårt S:a Backa.
Johan Filip sålde på Värmland. Där hade ju Andreas Backlund, senare far till Oskar Backlund, verkat som handelsman. Säkert jobbade de ihop. Dock träffade han sin blivande hustru Emma Sofia Andersson. I Kroppa socken på västra sidan av sjön Östersjön finns gården Brevikstorp. Hon var född 1867 i Brevikstorp av föräldrarna Anders Andersson f 1846 och Anna Lisa Jansdotter f 1841. De gifte sig 1890, varvid hon utflyttade till Falun och 1891 till Gävle. Emma hade en bror Engelbrekt Andersson som det finns foto på.

Johan Filip utflyttade till Falun 1887. Här bodde han på flera ställen i gamla Falun. Han såg också till sin mor, Sara Kristina, och syskon som följde med till Falun, Mathilda. Om fler av de kvarvarande 4 syskonen följde med vet jag ej.
Johan Filip som var mycket driftig flyttade senare sin verksamhet till Gävle och skapade familjebolaget Bellanderbolag som specialiserat sig på arbetskläder. Detta bolag blev senare en grosshandel och instiftade namnet Björn-Kläder vilket fortfarande finns kvar. Man hade patent på ett hängsle i byxan med 3 knappar. Både Sara och Matilda följde med till Gävle 1897.
Efter att ha konsoliderat grosshandeln i Gävle avled Johan Filip redan 1917 vid 55 års ålder. Emma Sofia gick bort 1941.

Barn. Jacob Birger Bellander 1892-1973
         Gustaf Filip Bellander 1893-1986 (kallade sig Gösta)
         Anna Maria Bellander 1896-1954 (sittande)
         John Filip Bellander 1899-1982
         Erik Filip Bellander 1905-1976

Barn till Birger: Monica
Barn till Gösta: Tord, Annmarie
Barn till Anna Maria: Hans, Per, Ann
Barn till John: Lisbet, Jan, Björn
Barn till Filip: Anita, Ulla, Eva

Videoklipp och bilder efterlämnade av min far:
Stenbacka farmor Emma, Monica, Tord, Annmarie (Viran), Birger på besök, Anna John, Anna Ingrid, Filip på besök i Sura, John o Lisbet, Filips ungar

Övriga tillägg

Jacob Birger Bellander tog över grosshandeln efter fadern, men överlämnade den till bröderna i samband med att han anställdes i handelskammaren i Gävle. Han köpte och bodde på en gård Avan, som en gång byggdes som jaktslott åt Gustav III,  utanför Gävle. Gården ägdes före Birger av en sjökapten som "gått iland". Denna gård är nu riven för framdragandet av motorväg genom Gävle.
Gösta Filip Bellander drev vidare på handelsbolaget och startade en syfabrik vilken Erik Filip Bellander blev chef för. Filip uttryckte önskan att att bli sjökapten, men fick ej. Den uppgift att han ville bli tandläkare stämmer ej (enligt barnen).
John Filip Bellander skickades till Uppsala för att utbildade sig till läkare.
Anna Maria Bellander gifte sig med Arkitekten " Codde" Borgström med placering främst i Södertälje, med vilken hon fick 3 barn Hans, Per och Ann. Hans och Per blev arkitekter och Ann textilkonstnär?. Det var pappa Borgström tillsammans med konstnär FaithEll senare i Strängnäs, som skapade Bellanderbolags numera kända bild av en Björn som river i ett par arbetsbyxor. Detta på uppdrag av Birger Bellander. Denna gjordes bl.a. i emalj som gick ut till butikerna som sålde bolagets produkter. Originalet finns idag ibland till salu på marknader och betingar pris på upp till 3000:-. Det finns även nytillverkade plana modeller på tradera för ca 900:-.


Övrigt i Tvärred. Kyrka, kyrkogård, gamla begravningsplatsen

Efter besök på S:a Backa sökte vi begravningsplatser. Först åkte vi till kyrkan i Tvärred. Det var på en vardag vi var där så ingen människa syntes till. Tvärreds kyrka. Ref 1Prästgården låg visserligen 200 m Minnesvård över Jacob Bellander. Ref 1 framför och till höger om min bil. Vi  gick in för att planlöst söka bland gravarna. Kyrkan hade en lång historia och har blivit ombyggd efter att den misskötts?

Det finns också en Gravsten till N:a Backa ägare. Ref 1

Den gamla kyrkoruinen med gravplats. Ref 1gammal begravningsplats. Men åter till kyrkans gravar. Det första vi hittade var en minnesvård efter Jacob Bellander, gårdfarihandlare. Den var rest av barnen. Det måste ha varit Johan Filip som ordnat detta. Dessutom fanns en gravsten av en N:a Backa ägare. Tyvärr fanns ej något årtal. Till den gamla kyrkan hade vi tidigare sett en skylt. Det var längre än vad vi trodde och vi hade nästan gett upp när kyrkogården dök upp. Här stannade vi en längre stund. Vi letade i gräset efter gravstenar men fann inga med text. I alla fall fick vi reda på att det varit kris i Tvärred med begravningsplatsen och att den legat i träda i många år. Här tog vi fram vår medhavda färdkost samt lät barnen springa av sig det mesta av deras spring i benen. Folket i granngården tittade lite konstigt på oss men lät oss vara ifred.
 
Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:
Referens 1: © Björn Bellander  
bjorn.bellander(at)telia.com
Bäst i Internet Explorer 6.0 eller senare.
Bäst i upplösning min 1024x768. Min färger 256.
För video är Windows Media Player och Nero player provade.

© Copyright Björn Bellander 2006-
Tillbaka till startsida