Avfart Nya Lapphyttan. Ref. 1
Avfart Nya Lapphyttan. Ref. 1
Utställning av seldon. hästvagnar och bildmuseum av stridsvagnar.
Bilder tagna vid besök på Lapphyttan 2019
Text och bild Björn Bellander

Antal bilder 80. Bildmuseet sköts av Myhrbergs Vänner
Tillbaka Officiell webbsida Engelsk version Links
sedan 060105
Uppdaterad
2021-07-20
© Björn Bellander

 
På området Lapphyttan strax utanför Norberg efter gamla vägen till Fagersta finns en liten vagnbod för bevarande av hästfordon och jordbruksredskap. Desutom en efterlämnad bildsamling av militära stridsvagnar från början av 1920-talet. För att se detta kan man kontakta Myhrbergs Verkstadssällskap som har nycklar till detta lilla museeum. Samlingen tillhör Norbergs hembyggdsförening. Norbergs folkminnesarkiv, som liggar bakom samlingen. Den har nu 2017 -18 flyttats hit och ersatt bildmuseet av Krylbo - Norbergs (KNJ).
 
Inledning. Ref. 1
Vagnbod. Ref.1
Som skydd för bevarade gamla hästfordon och jordbruksredskap m.m. uppfördes i slutet at 1970-talet ett vagnslider. Här förvarades bl.a. Åkslädar, jordbruksmaskiner, sadlar, seldon och annan hästutrustning. Detta har nu 2017 flytats till Lapphyttan.
Okänd utrustning. Ref. 1
Det första rummet som man kommer in i förvarar man en hel del utrustning för hästar.  Det mesta är okänd utrustning för de flesta. Det finns endast namn på utrstningen, Någon ytterliggare information tillsammans med utrustningen finns ej. Ref. 1
Veterinärutrusning. Ref. 1
Veterinärutrustning. Ref. 1
Vagnsok. Ref. 1
Ok  för oxe. Ref. 1
För att spånna två hästar framför en vagn eller ett släp. Ref. 1
Ok för två oxar till vagn eller släp. Ref. 1
Olika seldon och trä/övningshäst. Ref. 1
Olika seldon och "trä-" häst för övning. Ref. 1 
Andra seldon. Ref. 1
Övriga seldon. Ref. 1 
Dragläder och bärrem. Ref. 1
Dragläder o bärrem. Ref. 1 
Träns av trä. Ref. 1
Träns av trä. Ref. 1 
Grimma, Deckelgjord med skrakel D6. Ref. 1
 Grimma, Deckelgjord med skrakel D6. Träns av trä. Ref. 1
Styrdon för placering i hästens mun. Ref. 1
 Styrdon för placering i hästens mun. Ref. 1
Borstar mm. som jag ej känner till. Ref. 1
 Borstar mm. som jag ej känner till. Ref. 1

Trähäst för prov av sadlar. Ref. 1 
Sadel. Ref. 1
Sadel. Ref. 1 
Sadel. Ref. 1
Sadel. Ref. 1 
Olika typer av sadlar. Ref. 1
Olika typer av sadlar. Ref. 1 
Sele. Ref. 1
Sele. Ref. 1 
Sele decker. Sele Lokor. Ref. 1
Sele decker. Sele Lokor. Ref. 1
Ok för oxe, sele för oxe. Ref. 1
Ok för oxe, sele för oxe. Ref. 1
Överliggare för oxe. Ref. 1
Överliggare för oxe. Ref. 1
Ridsadel. Ref. 1
Ridsadel. Ref. 1
Okor med halvputa, draglänk av trä. Ref. 1
Ok med halvputa, draglänk av trä. Ref. 1
Huvudlag med skygglappar. Parsele Med draglinor och loka av metall ländstycke och svanskappa
Huvudlag med skygglappar. Parsele med draglinor och loka av metall ländstycke och svanskappa
Se föregående bild. Ref. 1
Se text föregående bild. Ref. 1
Ring Bossa. Ref. 1
Ring bossa. Ref. 1
Olika typer av spadar. Ref. 1
Olika typer av spadar. Ref. 1
Mera spadar. Ref. 1
Flera spadar. Ref. 1
Konstruktion av hjul. Ref. 1
Konstruktion av hjul med slityta. Ref. 1
Konstruktion av hjul. Ref. 1
Kugghjul. Ref. 1
Spadar och ljuster. Ref. 1
Spadar och ljuster. Ref. 1 

Nedan bilder av vagnar från utställningen.

Promenadvagn ägd av Norbergs Gruvförvaltning. Ref. 1
Promenadvagn en gång ägd av Norbergs Gruvförvaltning. Ref. 1
Dockarad. Ref. 1
Dockard. Byggd i Norberg av vagnmakare Andersson och smeden Bergman för Axel Bäckström i Karsbo. Oklart sedan i tur och ordning ägts av Karl Grödning Nordanskö, Oskar Hedlund Fragg och Gunnar Wilhelm Kärrgruvan.
Promenadvagn. Ref. 1
Promenadvagn. Ägare Margareta Nylander, Lilla Heden, Kärrgruvan. Ref. 1
Promenadvagn. Ref. 1
Promenadvagn. Ägare Margareta Nylander.
Tidaholmare. Ref. 1
Tidaholmare. Ref. 1
Barnvagn. Ref. 1
Barnvagn. Ref. 1
Matbehållare för hästen. Ref. 1
Matbehållare för hästen. Ref. 1
Dockard. Ref. 1
Dockard. En förfinad gigg, som en gång tillhörde Spännarhytte Bruk. Ref. 1
Isplog. Ref. 1
Den patenterade sväng och ställbara styrplåten är en förbättring hos denna isplog. Genom den kan nämligen plogen inställas för skärning av 666, 712, 758, 804, och 850 mm isblock. Matningen är ca 40 mm hvarigenom plogen lätt kan dragas av en häst och skär därigenom lätt under vanlig (forts nästa bild)
Info Isplog. Ref. 1
gångtakt ca 20 m i minuten af 150 mm skåra eller ungefär 50 gånger det arbete som kan uträttas för hand vid sågning av 300 mm is.
Isplogen betalar sig således efter endast en kort tids användning.
Nr 321, 255 mm djupgående, försedd med styrplåt och 6 knivar, hvaraf den första tjänstgör som spårrensare. Pris 150:-.(avskrift)
Isblock upptagare. Ref. 1
Isblock upptagare. Ref. 1
Cariol. Ref. 1
Cariol är namnet på detta åkdon. En gång i tiden ägd av bergsmannen Petter Pers i Spjutsbo. Den användes till hans torgresor i Norberg. Ref. 1
Viktoria kaross. Ref. 1
Viktoria kaross. Detta var ett högre stånds åk för par. Donerat av Norbergs gruvförvaltning. Ref. 1
Droska. Ref. 1
Droska. Av yngre årgång ägdes av Af Ugglas i Gältsbo inropades på auktion av Oskar Envik Strjärnvik, som sedan skänkte den till Hembyggdsföreningen. Ref. 1
Detalj droska. Ref. 1
Detalj av framhjulens upphängning på Droskan. Ref. 1
Aspelindroskan. Ref. 1
Aspelindroskan. Ref.1
Droskan byggdes åt brukspatron Aspelin vid Fagersta Bruk, för att användas då kung Oskar II och drottning Sofia besökte Fagersta. Vid auktion efter Aspelin 1925 ropades droskan in av G.B. Kekonlus, Gabriel Holstensson och Alex Alexandersson i Flängan. Vid en auktion 1941 kom droskan i Hembyggdsföreningens ägo.
Nobers 2:da likvagn. Ref. 1
Norbergs 2:da likvagn. Ref. 1
Cykel. Ref. 1
Cykel. Ref. 1


Samlingen av väskor och förvarings boxar.
På en hylla under taket har man samlat på ca 70 förvaringsboxar som användes vid resor. Dessutom finns ytterliggare en vägg med jordbruksredskap.


Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
 Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
 Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
 Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
 Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1
 Resväskor och förvaringsboxar. Ref. 1


Nedan fler samlade bilder från Vagnbodens special utställning av stridsvagnar. Denna samling visas ej längre.
Sammanställningen av nedanstående bildmaterial samt sökande av textinformation har utförts av Föreningen Norbegs Folkminnesarkiv och Släkt och Byggdeforskningsföreningen Engelbrekt, Norberg.
Bildmaterialet kommer från Gunnar Högströms bildsamling som är deponerad hos Föreningen Norbergs Folkminnesarkiv.

Spaningsvagn Tankett. Ref. 1
Spaningsvagn. Denna brittiska spaningsvagn av märket Carden - Loyd Mk V och Mk VI  (här Mk V) köptes i 2 exemplar för utvärdering 1931.
Carden Loyd Tankett var en serie brittiska före andra världskriget pansrade fordon, den mest framgångsrika var Mark VI, den enda versionen, som byggdes i betydande antal. Det blev en klassisk tankett version över hela världen, som var licensbyggd i flera länder och belv grunden till flera varianter som producerades. (forts)
Utveckling. Carden Loyd Tankett  kom från en idé, som var ett privat projekt av den brittiska militäringenjören och tankstrategen Major Giffard LeQuesne Martel. Han byggde en enmans tank i stitt garage från olika delar och visade det för krigsverket i mitten av 1920-talet. Med den som underlag publicerade andra företag sina egna tolkningar av idén. En av dessa var Carden Loyd's Tractors Ltd., ett företag grundat av Sir John Carden och Vivian Loyd. Detta köptes senare av Vickers-Armstrongs. Förutom enmansfordon förslog de också tvåmansfordon, som visade sig vara en mera effektiv och populär modell. Vickers-Armstrong tillverkade och saluförde fordon av den senare typen över hela världen. Betraktas som ett rekognoserings fordon och en mobil maskingevärsinstallation. Mark VI var det sista utvecklingsstadiet av Carden Loyds tanks. Denna typ av tankett var prototypen för Universial Carrier. se tankett Axvalla tankmuseum  Stridsvagn m/21-29. Ref. 1
Spaningsvagn. Ref. 1
Spaningsvagn.  Ref. 1
Tanket Jädersbruk 2014. Ref. 1
Tankett. Ref. 1
Tankett av senare modell. Har Engelsk Ford V8 3,6 liter. Foto från mitt besök på Jädersbruk- dagarna 2014.
 Stridsvagn m/21. Ref. 1
Stridsvagn fm m/21. Ref. 1, Ref 49
Stridsvagn fm m/21 var Sverigen första stridsvagn. Av de 10 som köptes, är idag bara två?, som är kvarvarande i världen. Denna i originalskick, körduglig och kördes senast 1979, på pansarmuseet i Strängnäs. Historia. Vagnen är av tysk konstruktion (LK II) men hann aldrig bli färdig för insats under WWI. Delarna gömdes undan för den allierade kontrollkommissionen. I Versaillefreden blev Tyskland förbjudet att inneha stridsvagnar, flygplan och fartyg tyngre än 10000 ton.Vagnarna köptes i hemlighet och importerades som "traktorer och bleckslageriarbeten". De monterades på Stockholms Tygstation och Flottans varv på Skeppsholmen i Stockholm och erhöll först besteckning pansarvagna fm/22 ("fm" för försöksmodell).
När sedan pansarbilar började förekomma byttes namnet till stridsvagn under november 1924 på förslag av Bertil Burén, chef för Sveriges första stridsvagnsbataljon. Samtidigt infördes nytt modellår, vagnarna hade faktiskt köpts in 1921. 10 st användes av svenska armeén 1922-1939. I början av 1930-talet renoverades och modifierades 5 st och fick ny beteckning. Strv m/21-29. 3 av de återstående fem som ej modifierades blev efter några år skjutmål eller användes som reservdelar till de fem renoverade. Vagn nr 10 skickades till Tyskland 1938 för att bli museiföremål, efter begäran, då Tyskland saknade sina tidiga stridsvagnar. Den levererades dit under slutet av 1938 och försvann under WWII. 1993 fick Tyskland ett nytt exemplar, en av de fem strv m/21-29, som idag befinner sig i Münster stridsvagnsmuseum. Det enda elektriska på vagnen är tändstystemet. Motorn vevades i gång för hand. Detta gick också att göra innifrån stridsrummet. Belysning och mörkerkörning var en gaslykta som erhöll acetylengas från en tub baktill på tornet. Se strv 21.
Tankett VI. Ref. 1
Tanket modell VI. Ref. 1
Tankett info Modell VI. Ref. 1
Info Tankett VI. Ref. 1 
Strv fm/31. Ref. 1
Längst fram strv fm/31 med nedfällbara hjul. Ref. 1. Strv fm/31.
Samlign på kaserngården. Ref. 1
Samling på kaserngården. Ref. 1 
På kaserngården. Ref. 1
På kaserngåden. Ref. 1
Uppställning. Ref. 1 
Strv fm/31. Ref. 1
Strv fm/31. Tillverkades ytterliggare 4 dock utan hjul. Ref. 1 
Reparationsplan. Ref. 1
Reparationsplan. Ref. 1 
Övning. Ref. 1
Övning. Ref. 1 
Planering för övning. Ref. 1
Planering för övning. Ref. 1 
Uppställning före framryckning. Ref. 1
Uppställning före framryckning/anfall. Ref. 1 
M/21 under framryckning. Ref. 1
 M/21 under framryckning. Ref. 1
Övergång av vattendrag. Ref. 1
 Övergång av vattendrag. Ref. 1
Efter övergång. Ref. 1
 Efter övergång. Ref. 1
Upp ur vattnet. Ref. 1
 Upp ur vattnet. Ref. 1
Transport. Ref. 1
 Transport. Ref. 1
Dagens övning slut. Ref. 1
 Dagens övning slut. Ref. 1
Närbild. Ref. 1
Närbild. Ref. 1
Bild inuti tornet. Ref. 1
 Bild inuti tornet. Ref. 1

Andra museer i denna webbsida
Tillbaka

Museumlista
Adalen Bil MC museum
Arnold i Ramvik
Arsenalen pansarmuseum
Arvika bil mc museum
Assa museet Atvidaberg
AUDI Ingolstadt
Autoseum
Autostadt
Bugatti 2000
Bugatti 2018
Brooklands England
Beaulieu England
BMW
Bjorkenas mopedmuseum
Brosarp museistation
Bynanders Bil & MC
Chaparral bilmuseum
Duxford England
Dahlenmuseet Stenstorp
Enoch Thulin Landskrona
Eds Motorcykel museum
Falkopings MC museum
Flygvapenmuseum
Garagefynd Halsingl
Glasbruk
Grafors Samlingar
Grangesberg Nostalgi
Grangesberg Lokmuseum
Hannover Latzen Flygmuseum
Hassleholm fordonsmuseum
Hyttor o Jarnbruk
Haynes England
Hedemora MCmuseum
Holmgrens VW samling
Huskvarna Industrim
Hjorted Mopedmuseum
Harnosands Bilmuseum
Ivar Bil & MC museum
Karlskrona bilsportmuseum
Koping bilmuseum
Krylbo-Norberg jvg
Ladfynd Halsingland
Ladenburg
Malmkoping Militarmuseum
Mina Fordon
MotorTechnica
MC-Collection Sto
Malmo Tekniska
Mercedes Benz 2000
Mercedes Benz 2018
Motala museum
Munktells museum
Museumresan 2018
My ArtGlas samling
Norberg vagnsamling
NSU 2018
Besok VM Otto Walz
Peugeot 2018
Porsche 2000
Porsche 2018
Regnsjo, SAF mfl bilar
Robothistoriska
Rydaholms bilmuseum
RossoBianco
Scania Industrimuseum
Skokloster museum
SSK-serien
SSK-ladbil
Surahammar MC
Soderhamn flygmuseum
Sinsheim 2000
Sinsheim 2018
Svedino bil museum
Sparreholm museum
Sagen Teknikmuseum
Storvik Prylmuseum
Svenska Ubatar
Torsong MC museum
Tekniska Stockholm
Torsby Fordonsmuseum
Teknik Farfars tid Helsing
Ullared bilmuseum
Utombordsmuseum Varb.
Volkswagen
Volvo Industrimuseum
Veteran rallyn
Veteranmarknader
Ziegenhagen

Andra sidor
Lumpen
Resor
Min släkt

Sveriges Järnvägsmuseum
Vasteras Flygmuseum
Hagfors Industrimuseum
Karlskrona Marina

Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:
Referens 1: © Björn Bellander  bjorn.bellander(at)telia.com
Referens 49: ©Bild från Wikipedia
Bäst i Internet Explorer 6.0 eller senare.
Bäst i upplösning min 1024x768. Min färger 256.
För video är Windows Media Player och Nero player provade.

© Copyright Björn Bellander 2006-