Malardalen logo. Ref 1
MCHK Mälardalen
Bilar i museet
 
Officiell hemsida English version Tillbaka
sedan 060110
Uppdaterad
2021-09-05
© Börn Bellander
 
Kopian av bilen från 1897. Ref. 1
Replika av Gustaf Erikssons "självgående vagn" från 1897.

Svensk bilindustris vagga stod faktiskt här i Surahammar. 1897 byggde nämligen ingenjören vid Surahammars bruk, Gustaf Eriksson, en "självgående vagn" med en av honom konstruerad fotogenmotor. Han ansåg nämligen att bensin var för farligt. Vid provturen i april påföljande år, med Eriksson vid styrspaken och tre modiga bruksanställda som passagerare, uppstod dock en del problem. Efter flera motorstopp och igång skjutningar slutade färden mot en kvarnvägg.

Gustaf Eriksson lät sig inte nedslås utan byggde vagn nr 2 med bensinmotor. Den finns nu bevarad på Tekniska Museet i Stockholm. Surahammars Bruk ansåg det värt att satsa på biltillverkning och förlade den verksamheten till dotterbolaget Vagnaktiebolaget i Södertälje (VABIS). Den lånas dock ut till andra museer. Under Erikssons ledning tillverkade man personbilar, lastbilar och så småningom även bussar. Personbilstillverkningen upphörde 1924 medan lastbils- och busstillverkningen gav upphov till en världsledande industri, Scania-Vabis, sedermera SAAB-SCANIA. Läs om  Scania Vabis Industrial museum.

Gustaf Eriksson gick ur tiden 1922 och har av eftervärlden begåvats med hederstiteln "Den svenska bilindustrins fader".

På MC-Museet har vi dels den ovan avbildade replikan av Erikssons bil från 1897 och dels en VABIS från 1903. Replikan är fullt körbar och används vid olika högtidliga tilfällen som jubileer, bröllop o. s. v. VABIS:en är nr 7 i en provserie om sju bilar, varav de sex första var avsedda för körning på räls, according to rumours and sold to Russia, medan nr 7 byggdes helt för körning på landsväg. Siffran 7 hänför sig till att man budgeterat för 7 st. Dock vet man ej om 7 byggdes. Några bevis på de 6 rälsgående bilarna finns ej. Närmare och mer troliga uppgifter ges av Aros Motorveteraner, som 2019 avslutade den renovering man fått tillstånda att göra.

                                                                       Orginal Vabis 1903

VABIS 1903 serienr 7. Ref. 1

Vabis 1903 serienr. 7. Ref. 1

Vabis 1903 förvisad av Aros renoveringsgäng på Johannisbergs flygplats 20160514 för första gången efter renovering främst av motor och drivning. Några problem finns kvar. Ett beträffande tändsystem som skall tillverkas nytt. Vid ratten Bo Söderberg. Jag kan intyga att bilen rullade tyst och fint på gräsmattan utan ålderskrämpor. Mest beroende på en nyligen monterad ljuddämpare. Vid avstängningen av motorn gav den ifrån sig en ljudlig puff när vevaxeln stannade.


Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:
Referens 1: © Björn Bellander bjorn.bellander(at)telia.com
 
Bäst i Internet Explorer 6.0 eller senare.
Bäst i upplösning min 1024x768. Min färger 256.
För video är Windows Media Player och Nero player provade.

© Copyright Björn Bellander 2006-