Logo. Ref. 1 MC Museum Surahammar
Om museet
Bilder aktuella 2008
Officiell hemsida  English Version  Tillbaka
sedan 060110
Uppdaterad
2021-06-14
© Björn Bellander
 
MC museet på Bruksgatan Surahammar. Ref. 1

Historien om MC museum i Surahammar

Museibyggnaden som ligger på bruksgatan på industrisidan av järnvägen. Detta var från början ett matställe som bruket byggde för att alla dess ogifta män skulle få ordentligt med mat och på så sätt arbeta bättre. För att inte komma i konflikt med brukets tjänstemän, ASEA ägde bruket på den tiden, byggdes också en matsal för dessa. Då hade man bord med vit duk och betjäning. I detta rum har klubben idag sina möten, dessutom används det som matrum vid våra tävlingar. Den som är intresserad kan se fotografier i detta rum som visar hur det såg ut på 50-talet. Den här restauranten var igång till i början av 80-talet. Vid denna tid svalnade brukets intresse för matstället och den lades ned. Byggnaden låg där ensam, tom och förföll. Det fanns då en person, Bosse Ericsson, som hade en samling motorcyklar i Aders gamla möbelaffär. Han ville ha en mer permanent plats för sina hojar. Tillsammans med Holger Andersson, Lisjö Krom, och Stig-Åke Fagerström och några till försökte man sig på en mc utställning i matlokalerna i början av 80-talet. Många trodde nog inte ett dugg på detta, men utställningen blev en mindre succé.
Sura kommun hade tidigare köpt huset av Bruket. Nu kom idén upp att man kunde ha en permanent utställning här. Innan detta var klart hade man två möjligheter med huset. Riva det eller hitta någon aktivitet. Man ville egentligen inte riva, på grund av de omfattande vägg och takmålningar som fanns. Detta och det faktum att motorcyklarna fortfarande stod kvar, gjorde det möjligt för kommunen att överlåta brukandet av huset i händerna på MCHK-Mälardalen. Detta blev klart 1985. Jens Persson kom med idén med support från Ulf Sahlin, att man skulle kunna anordna en marknad och på så sätt få in pengar för att klara omkostnader. Många belackare fanns men den första marknaden blev lyckad. Mats Nordström som var aktiv medlem i styrelsen fick ansvaret för nycklar mm och har sedan dess lagt ned sin själ och hjärta i skötseln av det vi nu kallar för MC-museet i Surahammar. Tillkomsten stöttades naturligtvis av många ingen nämnd och ingen glömd av de på den tiden aktiva medlemmarna. Det skall också sägas att med framgång kommer många som vill vara med och idag vaktar klubbens medlemmar entrén under de öppna dagarna på sommaren.
Nu har tiden gått och museet är fullt med gamla motorcyklar. Principen är att man får ställa sina gamla hojar här och många är nu på plats för evigt.
Klubben har fått privilegiet att ge plats åt de 2 bilar som byggdes i Surahammar 1897 (replika) och början av 1900-talet. Orginalbilen från 1903 är utlämnad 2015 för restaurering hos Aros Motorveteraners kunniga gäng. Denna bil har nu 2020 kommit tillbaka i kördugligt skick
Fakta hjälp från Jens Persson.