Inledning om min webbsida som berättar om Swedish Air Force Museum Malmslätt

Hela denna webbsida om Flygvapenmuseum har jag skapat genom studiet av böcker om de svenska och utländska flygvapnens utveckling samt ett oändligt antal fristående webbsidor, då de har samband med den beskrivna flygplanstypen. All denna information har jag försökt samla i ur min synpunkt intressanta delar om varje flygplanstyp och personer. Detta är alltså inte någon kalendersida. De svårigheter och personliga tankar som Sveriges och utländska flygpionjärer uttryckt har medtagits då de, med vad jag tycker, gör historien intressantare. Jag har även försökt knyta ihop historien när en klar utvecklingstendens kan skönjas. (Porsche, Lohner, Macchi och Dornier)

Alla bilder  är mina egna utom ett fåtal där tillstånd givits över mail eller där man har ett visst system för offentliggörande. Bilder har märkts med ett referensnummer, där Ref. 1 är Björn Bellander. Övrig info om detta finns längst ned på minst varje huvudsida.. Jag har scannat ett fåtal bilder från böcker tryckta före WWII. Detta visas i att Ref. får en text.

Längst ned finns också några länkar till andra flygmuseer som jag besökt och skrivit om.

All information som ges skall ses som min tolkning och är ej någon garanti för att det finns andra sätt att se på sakernas tillstånd. Någon garanti för klara sakfel ges ej och jag tar ej något ansvar för vad andra tycker är helt felaktigt. Varje läsare har givits möjligheten att själv se vad andra webbsidor uttrycker om det Svenska flygets utveckling.

20080312 Björn Bellander

Åter till föregående sida använd backspace.