Tekniska museet flygmotorer. Ref. 1
Tekniska museet flygmotorer. Ref. 1
Tekniska Museet Malmö. Flyg motorer
Text och bild Björn Bellander  Bilder aktuella 2010
Tillbaka English version Officiell webbsida
skapad 120315
Uppdaterad
2021-06-15
© Björn Bellander

 

Se även följande webbsidor:
Bilar, Motorcyklar, Svenska ubatar, Adler samlade bilder, Chrysler samlade bilder,
Oldsmobile samlade bilder, Svensk ubat U3, Links

Sid 1

English version
Back

Twin Wasp

Om alla motorer här. Läs info bilden.

Twin Wasp kopia som tillvekades i Trollhättan. Läs info bilden.  Ref 49
Twin Wasp kopia som tillvekades i Trollhättan. Läs info bilden. Ref 49
 Motor till DC-7 på Svedino museum. Läs info bilden. Ref 1
Motor till DC-7 på Svedino museum. Läs info bilden. Ref 1
Twin Wasp motor kopierad i Sverige. Läs info bilden.  Ref 1
Twin Wasp motor kopierad i Sverige. Läs info bilden. Ref 1
Läs info bilden. Ref 1
Läs info bilden. Ref 1
Twin Wasp. Läs info bilden. Ref 1
Twin Wasp. Läs info bilden. Ref 1
Läs info bilden. Ref 1
Läs info bilden. Ref 1
 Tekniska museet flygmotorer. Ref. 1
Malmö Tekniska museum flygmotorer. Ref. 1

Länkar

 Om rotationsmotorn Pratt Whitney
Twin Wasp R1830. Bl.a. till DC7 med 1200 hk. Ref 1
Twin Wasp R1830. Bl.a. till DC7 med 1200 hk. Ref 1
 
Om flygmotorer i Sverige under WWII
Läs mer om B17

Före WWII hade Sverige flera privata flygindustrier som byggde plan mestadels av trä. 1937 insåg Axel Wennergren, han med Electrolux kylskåp och Wennergren Center, att en sådan kommer att behövas. Bofors/Nohab slogs ihop och bildade Saab Aeroplane i Trollhättan.

ASJA hade bildat ett bolag i Linköping och köpt upp Sparmann på Lidingö med erbjudande till dess folk att ta anställning vid Saab. Senare slogs ASJA i Linköping, som köpt upp Svenska Aero av Bücker 1932, och Saab ihop till industrigruppen Bofors/Nohab. Nohab som tillverkade lok och motorer till båtar, startade en flygmotoravdelning för licenstillverkning av motorer. Nohabs motoravdelning blev senare Svenska Flygmotor.

ASJA skulle samarbeta med Boforsgruppen men det gick trögt och det fördes diskussioner om att slå ihop dessa. Detta slutade med att namnet Saab kom till med exklusiv rätt att leverera plan till Svenska försvaret. Saab ärvde nu B17 ordern från ASJA.

Dessutom hade Götaverken en flygavdelning. J22. Man kom även överens med ett flertal verkstadsskolor från vilka eleverna rekryterades. Det första uppdraget var att licenstillverka Ju 86 som kallades för B3. För detta var tyska ingenjörer i Sverige för att hjälpa till men åkte hem då kriget började.

B3:ans motor som egentligen först byggdes i Polen var en, 9-cylindrig stjärnmotor av Engelsk konstruktion blev senare licensbyggd till B17.

Senare i samband med köp av flygplan från Amerika lånades 50 ingenjörer från USA för att lära upp konstruktörer och arbetsstyrkan. Med hjälp av dessa skulle störtbombaren B17 växa fram. I samband med detta kan nämnas att A. J. Andersson, som satt ordentliga spår i svensk konstruktion av  flygplan, var konstruktionschef för både B17 och J21.

En prototyp flögs redan 1940 och började levereras 1941 till 1944. Dock måste de amerikanska ingenjörerna åka hem när Amerika gick med i kriget.

Men nu kunde Saab själva klara byggandet. Problemet med alla plan som togs fram eller köptes till Sverige var att de ej hade tillräckligt kraftfulla motorer.

Till B17 fick man först montera en licensbyggd Engelsk motor, Bristol Mercury, på endast 890 hk. Senare fick man Pratt&Whitney på 1065 hk. Även Italienska Piaggio PXI på 1020 hk. Som tur var behövde inte B17 mäta sig med de moderna planen från Tyskland och England som då hade ca 1400 hk.

När B17 kom i full drift, 322 byggdes, i olika versioner hade den mest berömda störtbombaren Ju 87 redan förvisats till de bakre linjerna. B17 var dock en mycket lyckad och säker konstruktion. I det fall man fått fram en motor på 1500-2000 hk hade planet blivit en utomordentlig störtbombare.

Saab B17 var i aktiv tjänst fram till 1948. Under perioden 1947 till 1953 såldes ett flertal i Etiopien och 2 till Finland. Flera plan gick till privata ägare eller ombyggdes till målbogserare.

Sverige som vid krigsutbrottet endast hade en flygflottilj i Stockholmsområdet med omoderna Engelska Gloster Gladiator satsade på allt som eventuellt kunde bli ett krigsflygplan. B17 låg bra till då dess projektering hade börjat redan under 30-talet. Ändå kan man undra om det inte hade varit bättre med ett jaktplan.

Om motorn till J22
Läs mer om J22
Motorn blev samma som i B17 och Seversky J9, en tvåradig stjärnmotor på 1065 hk gav planet ett hk/kg som var bättre än de plan som fanns i Europa trots att dessa hade motorer på ca 1400 hk.

Lundberg hade naturligtvis sneglat på J9 med dess motor. Denna höll Nohab? som bäst på med att kopiera. Man blev dock inte klara med produktionen för J22 förrän 1944. Var hitta motorer till dess?

Tyskland hade i Frankrike tagit ett större antal motorer av typen TWC3 som krigsbyte, samma som i Jeversky J9. De första 113 B17 planen utrustades med krigsbytesmotorer från Frankrike. Dessa byttes in av Sverige genom att betala med järn och specialstål.

Ingen kunde handla med pengar gentemot Tyskland då deras valuta på världsmarknaden var värdelös.


Sid 2

English version

Back

Slidmotor

Info om slidmotor på Malmö Tekniska Museum. Ref 1
Info om slidmotor på Malmö Tekniska Museum. Ref 1
Detals bild på cylindermontaget. Ref. 1
Detals bild på cylindermontaget. Ref. 1
Motorn sedd bakifrån. Ref. 1
Detals bild på cylindermontaget. Ref. 1
Bristol slidmotor beställd av Sverige men aldrig levererad. Bild från Duxford. Ref 1
Bristol slidmotor beställd av Sverige men aldrig levererad. Bild från Duxford. Ref 1

Länkar

Slidmotor
Tekniska museet flygmotorer. Ref. 1
Tekniska museet flygmotorer. Ref. 1
Flygmotor från 1937 - 1939.
Denna slidmotor var 9-cylindrig och gav ca 930 hk. Cylinderrotationen var motsatt propellern.

Motorn konstruerades av bl. a. professorn i förbränningsteknik Paul Åberg vid Malmö Tekniska Högskola. Prototyp och enda exemplar var tänkt som motor till de stridsplan som var på gång att byggas i Sverige. B17, B18, J21. Detta exemplar tillverkades av Nohab i Trollhättan.

Om bilden av Bristol motorn.
Bristol Centarus var en 18 cylinders slidmotor i stjärnkonfiguration. Den togs fram under stora svårigheter men gav över 2400 hk i slutlig version. Som alltid kom det under tiden olika versioner och hästkrafter.
Produktionen var komplicerad och därför användes Griffon motorn istället som var grundad på Merlin. 1944 när denna motor var i produktion monterades den i Hawker Tempest för att kunna jaga V2- raketer. Tempest fick också en Napier Sabre stjärnmotor med 6x4=24 cylindrar i H. Den gav upp till 5500 hk. På Sinsheim museet finns en rysk 42 cylinders diesel om 6x7 cylindrar. Det var den starkaste som kom fram under WWII. Sverige hade i början av kriget beställt Bristols 14 cylinders modellen, men Bristol kunde inte leverera. Därför fick den svenska B18 en svensk tillverkad kopia av amerikanska Twin Wasp som endast gav 1065 hk. Företaget som skapades av det bygget heter idag Volvo Aero.

Mer om Slidmotorer se även Köpings och Teknik på farfars tid museum.
 


Sid 3

English version

Back

Jet motorer

J29 motor på museet. Ref 49
J29 motor på museet. Ref 49
Info skylt på museet. Ref 1
Info skylt på museet. Ref 1
Brännkammare till J29 motorn. Ref 1
Brännkammare till J29 motorn. Ref 1
Info skylt om J29 motorn. Ref 1
Info skylt om J29 motorn. Ref 1

Länkar


Jet motorns historia

J 29 motor på museet. Ref 1
J 29 motor på museet. Ref 1
Om SAAB J29.
Läs mer om J29

Saab J29 började projekteras 1945. Serieproduktion kom igång 1950 och de sista planen levererades 1956.

Den första flygplanstypen som Tunnan ersatte var A21 propellerversionen 1953. Tunnans design är egentligen ett tyskt projekt med ett pilvingeplan. Messerschmidt P1101. En annan bok från SMB säger att det var Focke-Wulf TA183 project II. Segrarmakterna delade och tog tämligen friskt för sig från de besegrade. Projekt P1101 kom en Saab ingenjör över (köpte?) ritningar och protokoll på skumma vägar över i Schweiz. Dessa överlämnades till Saabledningen. Lars Brising, då chefsdesigner på Saab, lade fram flera förslag med detta som underlag.

På så sätt blev det en J29 av Messerschmidts påbörjade projekt. Men även i Amerika byggdes de första jetplanen på grundval av projekt P1101.

Tunnan blev den beundrade nationalklenoden som hela Svenska folket var stolta över. Trots det dolda ursprunget var Tunnan ett mycket bra plan för sin tid och gjorde tjänst till 1965. Av Tunnan byggdes 661 exemplar.

Då de svenska piloterna ej var vana vid dessa avancerade flygplan ställdes höga krav på utbildning. Detta drog med sig att 230 plan förlorades i olyckor och i dessa många med förlust av piloten. Dessa olyckor anses vara orsakade av att man ej hade någon 2-sitsig skolversion.

Projektet tunnan var då så komplicerat att man ansåg att det ej fanns någon lämpligt svensk testpilot utan en Engelsman, Bob Moore, anställdes 1947 att hantera detta arbete. Tänk på att allt ritades "för hand" och beräkningarna gjordes med papper och penna. Den första flygningen skedde 1948. J29:an är väl känd för minst två saker. Världsrekord på bana och tjänstgöringen i Kongo. Denna Kongosession slutade dock ej bra för planen utan de kvarvarande  planen flögs aldrig hem utan sprängdes när uppdraget avslutats.

 

Vid ett flygbesök i Italien skadades ett plan och skänktes bort då det ansågs för dyrt att reparera på plats. Den svenska flygledningen insåg på den tiden ej det kommande historiska värdet i gamla utrangerade plan. Skjut sönder eller elda upp dem. Hade man kunnat sälja äldre svenska plan av olika modeller kunde Flygvapenmuseet idag 2007 fått in tillräckligt med pengar för att driva museet på en hög nivå, till gagn för svensk historia. Som tur är finns det många av tidens tand påverkade plan kvar för att entusiaster skall kunna renovera något exemplar.

I Sverige finns 2007 endast ett flygande J29:a exemplar renoverat genom donationer. Se vidare under länken flygminnesmärken. Endast ett land köpte Tunnan och det var Österrike. Man köpte begagnade plan som fick en fullständig genomgång och de Österrikiska piloterna utbildades i Sverige.

Beträffande motorer var både England och Tyskland ungefär lika långt framme i konstruktion av reamotorer. De största problemen man hade var värmetåligt material vilket industrin aldrig tidigare hade behövt ta fram. Det fanns 2 olika konstruktionstyper av reamotorer. En motor med stor diameter. Kompressorn hade endast enradig centrifugalkompressor. Detta krävde då en stor diameter. Även J29 hade denna motor.

Båda känns igen på den ganska stora "magen".  Den andra modellen som senare blivit  förhärskande var modeller med flera steg vilket gjorde att diametern kunde göras betydligt mindre. Sverige ville ju också ta fram en egen industri för konstruktion av reamotorer. Därför köptes licensrätt till Vampires motor, Goblin.

Denna utvecklades till en svensk variant för J29, J33 och senare Lansen. J28 kom till Sverige första gången med 3 exemplar till F13 Norrköping, som flögs till Sverige av Svenska piloter. Ytterligare 2 var också på väg men blev kvar i Tyskland vid tankning pga dåligt väder. Dessa kom några dagar senare. Ett av dessa tre plan med svenskt nr 28001 står på flygvapenmuseum.

När planen tjänat ut efter 22 år såldes ca 50 till Österrike och Dominikanska Republiken.


Sid 4

English version

Back

Motorer WWI

Mercedesmotorn från en annan vinkel. Ref 1.
Mercedesmotorn från en annan vinkel. Ref 1.
Thulin D-motor delvis kopia av Mercedes 160 hk. Ref 1
Thulin D-motor delvis kopia av Mercedes 160 hk. Ref 1 Info om Thulin D-motor. Ref 1
Info om Thulin D-motor. Ref 1 Tekniska museet flygmotorer. Ref. 1
Info om Thulin D-motor. Ref 1
9 cylindrig rotationsmotor tillverkad  hos Thulin. Foto från Skokloster. Ref 1
 9 cylindrig rotationsmotor tillverkad hos Thulin. Foto från Skokloster. Ref 1
Kopia på 160 hk Mercedes motor byggd av Thulin/ Vabis i Södertälje. REf 1
Kopia på 160 hk Mercedes motor byggd av Thulin/ Vabis i Södertälje. Ref 1
Om motorer till WWI flygplan.

Man beslöt att bilda ett nytt bolag, AVIS, Aeroplan Varvet i Skåne. Här skulle man bygga en modern maskin. Svårigheten med detta var att man inte hade någon motor och det syntes inte tillfälle till att köpa en sådan. Man menade att enda sättet var att kopiera en motor. Det skulle var en bra affärsidé.

Hugo Sundstedt hade köpt ett Farmanplan som fastnade i tullen. Detta plan skulle senare vara till hjälp för motorkopiering. Enoch Thulin som nu hade ändrat sitt förnamn till den latinska stavningen fick tillfälle, genom hjälp av pengar från Gustaf Dalén. Han åkte nu till Paris 2 gånger årsskiftet 1913-14. 

Nu skulle flera saker lösa sig under detta besök. Dessutom under hans andra besök fick han erbjudande om ett Morane-Saulnier plan.

På grund av de spända förhållanden mellan Frankrike och Tyskland fick han då åka över Schweiz för att komma in i Frankrike. De hade ett plan färdigt men kunden hade hoppat av. Enoch fick möjlighet att köpa detta till ett starkt reducerat pris, som han sedan flög hem 1914.

Sundstedts Farmanplan hade nu lösts från tullen av Svenska staten på grund av kriget. Det kraschade dock snart igen och sändes till AVIS för reparation. Nu hade Enoch även en motor som han tog tillfälle till att mäta upp och bestämma material mm. Han hade ju redan licens.

Det plan man tidigare bestämt sig att själva tillverka lades tillfälligt ned då Thulin nu hade ett nytt plan för uppvisningar. Nu började en mycket intensiv period i planering för serie tillverkning av flygmotorer. Dessutom började man med kopiering av planet som inköpts. Allt detta krävde nya lokaler och nya medarbetare i ledande ställningar.

Bolaget AVIS ombildades till AETA med finansiellt stöd från Gustaf Dalén och AB Enoch Thulin Aeroplanfabrik kom till stånd.

Vabis i Södertelge hade fått i uppgift att kopiera Albatrossplanets motor. En Benz/Mercedes 6
160 hk Thulin/Scania/Mercedes 6 cyl motor. Ref. 1
160 hk Thulin/Scania/Mercedes 6 cyl motor. Ref. 1
cylinders rak motor på 160 hk. Detta plan hade blivit kvar i Sverige just när kriget bröt ut. Motorn tillverkades senare av AETA i nytt utförande och fick namnet Thulin E, i samband med nedläggningen av Södertelge Werkstäder.

Samtidigt med flygplansförsäljningen startades flygskolan på Ljungbyhed 1915. Enoch Thulin hade nu samlat kring sig högt utbildade medarbetare hade en styrelse av kända industrimän och var nu ett företag som hade fler forskare än självaste L.M. Ericsson. En föredömlig uppbyggnad av ett företag som skulle utveckla flygplan och motorer.


Sid 5

English version

Back

Ångmotor båtar

Info vinkelångmaskin. Ref. 1
Info vinkelångmaskin. Ref. 1

Länkar

SS Per Brahe

Sjohistoriska museet

Tekniska museet flygmotorer. Ref. 1
Tekniska museet flygmotorer. Ref. 1
Vinkelångmaskin.

O.E. Carlslund 1809-1884. Ångmaskin för propellerfartyg.

På Världsutställningen i Paris 1856 belönades konstruktionen med Grand Prix. Byggdes ofta in i de skärgårds och fraktbåtar på Vänern och Vättern. Då ofta som bara 2 cylindriga.
 

Länkar till andra intressanta flygsidor.
Brooklands museum England Duxford museum England
Sammanstallning från Sinsheim flyg del   Robot museum Sverige  Soderhamns Flygmuseum

Thulinrummet Landskrona Svedino Flygmuseum  Hassleholm fordonsmuseum  Hannover Latzen Flygmuseum
Fd Malkoping fordonsmuseum Fd Skokloster museum motorer  Svenska Ubatar

Andra museer i denna webbsida
Tillbaka

Museumlista
Adalen Bil MC museum
Arnold i Ramvik
Arsenalen pansarmuseum
Arvika bil mc museum
Assa museet Atvidaberg
AUDI Ingolstadt
Autoseum
Autostadt
Bugatti 2000
Bugatti 2018
Brooklands England
Beaulieu England
BMW
Bjorkenas mopedmuseum
Brosarp museistation
Bynanders Bil & MC
Chaparral bilmuseum
Duxford England
Dahlenmuseet Stenstorp
Enoch Thulin Landskrona
Eds Motorcykel museum
Falkopings MC museum
Flygvapenmuseum
Garagefynd Halsingl
Glasbruk
Grafors Samlingar
Grangesberg Nostalgi
Grangesberg Lokmuseum
Hannover Latzen Flygmuseum
Hassleholm fordonsmuseum
Hyttor o Jarnbruk
Haynes England
Hedemora MCmuseum
Holmgrens VW samling
Huskvarna Industrim
Hjorted Mopedmuseum
Harnosands Bilmuseum
Ivar Bil & MC museum
Karlskrona bilsportmuseum
Koping bilmuseum
Krylbo-Norberg jvg
Ladfynd Halsingland
Ladenburg
Malmkoping Militarmuseum
Mina Fordon
MotorTechnica
MC-Collection Sto
Malmo Tekniska
Mercedes Benz 2000
Mercedes Benz 2018
Motala museum
Munktells museum
Museumresan 2018
My ArtGlas samling
NSU 2018
Besok VM Otto Walz
Peugeot 2018
Porsche 2000
Porsche 2018
Regnsjo, SAF mfl bilar
Robothistoriska
Rydaholms bilmuseum
RossoBianco
Scania Industrimuseum
Skokloster museum
SSK-serien
SSK-ladbil
Surahammar MC
Soderhamn flygmuseum
Sinsheim 2000
Sinsheim 2018
Svedino bil museum
Sparreholm museum
Sagen Teknikmuseum
Storvik Prylmuseum
Svenska Ubatar
Torsong MC museum
Tekniska Stockholm
Torsby Fordonsmuseum
Teknik Farfars tid Helsing
Ullared bilmuseum
Utombordsmuseum Varb.
Volkswagen
Volvo Industrimuseum
Veteran rallyn
Veteranmarknader
Ziegenhagen

Andra sidor
Lumpen
Resor
Min släkt

Sveriges Järnvägsmuseum
Vasteras Flygmuseum
Hagfors Industrimuseum
Karlskrona Marina

Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:
Referens 1: © Björn Bellander   bjorn.bellander(at)telia.com
Flera bilder är mina foton från museet.

Referens 48: ©Allmänt förekommande på webbsidor.
Referens 49: ©Bild från Wikipedia.
Bäst i Internet Explorer 6.0 eller senare.
Bäst i upplösning min 1024x768. Min färger 256.
För video är Windows Media Player och Nero player provade.

© Copyright Björn Bellander 2006-