Maya Cunningham me kund. Ref. 1
Maya Cunningham med kund 2018. Ref. 1
Besök på Glashyttor
Erikshyttan
Med bil till olika glasbruk
Text och bild Björn Bellander. Bilder aktuella 2018

Tillbaka  English version
sedan 060105
Uppdaterad
2019-06-15
© Björn Bellander
web counter
web counter
Skapad 180902
Tillbaka

Glasbruk
länkar

Orrefors Park
Erikshyttan
Målerrås glasb.
Nybro hytta
Kosta Boda
Micke Johans
Transjö hytta
Bergdala hytta
Pukeberg glas
Skrufs glas
Carlos Design
Persons glas

Oldergaarden glas

Länkar

Erikshyttan 1

Erikshyttan 2

Work from Erikshyttan

Glasriket

Teknik för glaskonst

Carlos R. Pebaqué

Oldergaard glas
Erikshyttans konstbutik.
Om Erikshyttan. Hyttan startades 1991 i Eriksmåla av Lars Sö, Maya Cunningham och Simon Holm. Tidigare har det funnits en större anläggning för glastillverkning. Denna ligger idag i träda. Under de första åren efter 1991 tillverkade man endast bruksglas. På senare tid har storlek, färg tekniker utökats. Maya har utvecklat ett sätt att blästra fram mönster och figurer. Med detta sätt kan Maya med olika typer av blästerpulver skapa varierande utseenden. Idag 2018 är endast Maya Cunningham kvar som aktiv i hyttan. Notera att jag är inte någon expert på tillverkning av glaskonst och åsikter skall tas för vad jag tycker.

Min samling 180903. Ref. 1
Min samling 180903. Ref. 1
Fån vä. Lars Sö, Maria Hilton Loheden, Carlos R. Pebaqué, Maya Cunningham, Maya Cuningham,  Göran Wärff, Maya Cuningham, Carlos R. Pebaqué, Göran Wärff, Lars Sö.
Denna uppställning har jag kombinerat ihop med elbeysning bakom bänken och punktljus under varje konst. Detta är kopplat till en timer som tänder och släcker vid mina normala säng och uppvaknande. En kombination jag är mycket nöjd med.
Lars Sö Erikshyttan. Ref. 1
Lars Sö Erikshyttan.
Just denna som är 41 cm hög och 11 cm diameter, fungerar mycket bra tillsammans med belysningen. Pga att bottten är invändigt horsisontell och färgad, sprids ljuset perfekt. Infärgningen är inlagt i glaset gör att den borde fått benämningen Graal. Konsten är endast signerad med Erikshyttan. Ref. 1.

Maria Hilton. Slända. Ref. 1
Maria Milton Loheden.
Äkta Graal. Höjd 26 med undebart detaljrika sländor. Köptes för bevakningsprset. Vasen även unik och jag kallar den för "Slända". Tillverkad i Oldergaarden glashytta på Öland. Fullständigt signerad.

Carlos R. Pabueuq. Ref. 1
Carlos R. Pebaqué.
Carlos tillverkar all sin konst i Målerås hytta. Utställning och shop finns i Gullaskruv, där han tidigare hade sin egen hytta, som tyvärr brann varvid han flyttade sin tillverkning till Målerås. Detta är ett system som många enskilda konstnärer använder, för att hålla ugns kostnaderna nere. Just denna vas är köpt på hans utställnning i Målerås. Carlos använder Cara (se länk) tekniken som han utvecklat.
Carlos R. Pebaqué använder starka färger och målar direkt på glaset med hjälp av glasstavar under blåsningen. Just denna vas är jag inte så förtjust i pga av den "dimmiga" färgsättningen. Höjd 19 cm.
Maya Cunningham "Ocean". Ref. 1
Maya Cunningham "Red Sea Dolphin 13" 2017.
En underbar vas med höjden 28 cm och Ø25 cm, invändigt framställda figurer genom blästring föreställande delfiner. Antalet delfiner är 13. Vasen något mörk och kräver kraftig belysning för att komma till sin fulla rätt. Det är lätt att handla av Maya då man lätt fångas av hennes verk. Notera att många av hennes större vaser har nästan samma form. Skillnaden är endast beroende av hur blåsningen och den "yttre formen" samarbetar. Jämför med vas "Ocean twelve" nedan. Tillverkad på Erikshyttan. Fullständigt signerad.
Maya Cunningham "Jazz". Ref. 1
Maya Cunningham "Jazz"
Pärlan bland mina konstalster är Cunninghams "Jazz". Jag köpte 2 st, med den variation som präglar handgjorda alster. Den ena skänktes till min dotter i Malmö. Med dessa vaser har Maya nått toppen med sina blästrade figurer. Hon har här för att få fram den riktigt vita färgtonen blästrat så kraftigt att man får spegelreflexion, vilket ger en djup vit nyans. Detta gör att färgerna inbördes arbetar med och för varandra. Förutom klaviaturen finns en saxofonspelande musiker samt en sångerska med mikrofon. Notera det tjockare glaset, vilket krävdes för den kraftiga blästringen. En vas som är en dröm. Höjd 17 cm och Ø 20 cm. Maya hade även en liknande med höjden 28 och jag ångrar att den inte hamnade hos mig. Just skillnaden mellan Cunningham och andra glaskonstnärer är att hon mestadels framställer en bild, medan andra modelerar med färger och abstrakta figurer.
Mirage av Göran Wärff. Ref. 1
Göran Wärff "Orchid" lila/bärnsten. 
Genom studie av konstglas utbud från andra glashyttor hade jag fastnat för 2 st som dels benämndes Orrefors och Kosta Boda. För att skaffa dessa åkte jag först till Orrefors, men fann till min förtvivlan att där hade man ingen försäljning. Orrefors som bruk var nedlagt. Dock hade den lokala bilhandlaren dragit igång försäljning av importerat konstgods i något som man kallade för Orrefors Park. På de till synes moderna fabriksbyggnaderna stod det Royal Design. Tyvärr kunde jag inte lösa denna förbistring mellan verklighet och vad internet informerade om. På inrådan fortsatte jag till Boda, där Kosta förevisade sina produkter som tillverkades i närliggande samhället Kosta med sin produktionsanläggning. Denna vas som är 2:da sortering ser mina ögon inga defekter. Men att signering saknas avslöjar att konstnären dömt ut exemplaret. Färgstyrkan kan vara olika på tillverkade exemplar. Man måste välja den färgsättning man vill ha. Höjd 37 cm.
Maya Cunningham "Ocean twelve" 2018.
Maya Cunningham "Ocean twelve" 2018
Av denna modell köpte jag tre st. Antalet figurer är 12. Från början skulle vardera av mina döttrar få en. Dock hade Maya inte tre st färdiga utan en fick ersättas av en "Jazz" enligt ovan. Inget dåligt val. Dessa vaser har fått olika antal figurer. Från början var det att min äldsta dotter fyller 50 den 5/1. Jag valde då att var och en skulle få en vas av ungefär samma värde. Samtliga barnbarn fick små belysta glaskonster av pressade typen att eventuellt ställa i ett fönster. Detta är alltså den tredje som jag beställde för leverans under hösten. Den är i formen mycket lik en av de andra med sin ofärgade övre kant på ca 2 cm, medan en ej hade denna kant. Höjd 32 cm Ø25 cm. Fullständigt signerad.
Carlos R. Rebaqué. Ref. 1
Carlos R. Pebaqué.
Denna glaskropp valde jag ut i Carlos utställning i Gullaskruv. Konsten har inget namn men är märkt med "GT Unik" 2017M. Det gula pulverliknade inuti glaset är riktigt guld i puder form, enligt personalen på plats. Höjd 13 cm. Signerad med namn och plats. Med sina många vinklade glasytor kan man få flera olika spegeleffekter som ger konstgodset varierande intryck med hjälp av belysning. Läs om Carlos ovan.
Göran Wärff "Orchid". Ref 1.
Göran Wärff  "Mirage" lila/brun.
Denna andra vas som köptes i Boda glasgalleria är också av Görans produktion. Vasen har jag färgmässigt valt ut bland flera ur 2:da sorteringen. Lika gott utförande som ovanstående. Med sin höjd på 20 cm ger den ett fint intryck med lämplig belysning trots avsaknad av signering. Dock finns Kosta/Boda klistermärke.
Lars Sö Eriksmåla. Ref. 1
Lars Sö Erikshyttan.
Denna konst är med sin höjd på 39 cm är en variant på min första i samlingen av Lars Sö. Han har valt en blå/gul färgkombination. Det ger ett vackert färgljus. Dock är inte botten tillräckligt infärgad för att sprida led-lampans ljus. Detta gör att ljuspunkterna syns, vilket stör lite grann. Foten är ej heller slipad, så man måste hitta bästa vridningen. Man hoppar gärna över fotens slipning för att spara pengar. Slipning lämnas vanligtvis bort. Signerad med "Erikshyttan".
Twist
Robert Oldergaard vas av glas, kallad Twist. Har svart med brunt inslag. Värderad 4500:- köpt för 2000:-.
Robert Oldergaard.
Robert Oldergaard Oland.
Oldergaard webbsida.

Glaskonsttekniker.
Hald 1
Denna vas, Fiskgraal, tillverkad enligt nedanstående text värderad till 2000:- köpt för 1500:- på Bukowski auktion okt 2018. Märkt Edward Hald Orrefors. Signerad Orrefors, Graal, 543M. Höjd 13 cm. Hårt påverkad av tidens tand.
Ett glas överdraget med ett eller flera glasskikt. Vanligen mönster i relief som framkommer genom att delar av färgskikt etsas, graveras eller slipas bort. Namnet inspirerat från det mytomspunna kärlet Graal. Tekniken med överfångsglas fanns redan under antiken. Orrefors graal glasteknik togs fram av glasblåsarmästaren Knut Bergqvist 1916 som, uppmuntrad av bruksdisponenten Albert Ahlin, kom att förnya tekniken med mångfärgade och etsade överfångsglas och uppfinna den typ av mellanskiktsdekor, som Ahlin senare samma år kom att döpa till Graalglas, inspirerad av Gustaf Frödings dikt Sagan om gral. Konstnären Simon Gate och senare även Edward Hald började så småningom rita mönster till graalglas för Knut Bergqvists nya teknik. Edward Hald införde slipade dekorer, så kallad slipgraal, bestående av geometriska mönster som rutor och ränder. Dekorarten togs också upp av Edvin Öhrström i Arielglaset där ornamenten omges av luftblåsor och konturbildande hålrum.
Edward Hald
Hald 2
Denna vas, Fiskgraal, tillverkad enligt tillhörande text föregående bild. Värderad till 3000:- köpt för 1500:-. Signerad Orrefors Sweden Graal, nr 1588B, Edward Hald.
Jag arbetade som konstruktör av produktionsutrustning på Gustavsberg under 50, 60 och 70-talet. På den tiden var Arthur Hald, son till Edward Hald, bl.a. konstnärlig chef i Gustavsberg. Detta var en orsak till att jag har ropat in 2 mindre vaser av Edward Hald.
Pingvin som figurin. Höjd 16. Ref. 1
Figurin av en Pingvin. Märkt med svårläst text. Guldkrokens Glashytta Hjo. Höjd 16 cm. Inropad från Herljunga auktionsfirma för utropspriset 300:- Värderad 600:-. 
Glaskonst. Ref. 1.
Glaskropp utformad som brevpress i form av en droppe. Jmf. med den vanliga typen där näst intill bred = höjd. Höjd 11 cm. Ej signerad.
Glaskonst. Ref. 1
Dessa två såldes över Herrljunga auktionsfirma för utropspriset 300:-. Värderade för båda 500:- Höjd = 11 cm. Ej signerad.
Märkning brevpress. Ref. 1
Märkning ovanstående brevpress.
Märkning brevpress. Ref. 1
Märkning ovanstående brevpress. 

Andra länkar i denna webbsida
Tillbaka

Museumlista
Adalen Bil MC museum
Arnold i Ramvik
Arsenalen pansarmuseum
Arvika bil mc museum
Assa museet Atvidaberg
AUDI Ingolstadt
Autoseum
Autostadt
Bugatti 2000
Bugatti 2018
Brooklands England
Beaulieu England
BMW
Bjorkenas mopedmuseum
Brosarp museistation
Bynanders Bil & MC
Chaparral bilmuseum
Duxford England
Dahlenmuseet Stenstorp
Enoch Thulin Landskrona
Eds Motorcykel museum
Falkopings MC museum
Flygvapenmuseum
Garagefynd Halsingl
Glasbruk
Grafors Samlingar
Grangesberg Nostalgi
Grangesberg Lokmuseum
Hannover Latzen Flygmuseum
Hassleholm fordonsmuseum
Hyttor o Jarnbruk
Haynes England
Hedemora MCmuseum
Holmgrens VW samling
Huskvarna Industrim
Hjorted Mopedmuseum
Harnosands Bilmuseum
Ivar Bil & MC museum
Karlskrona bilsportmuseum
Koping bilmuseum
Krylbo-Norberg jvg
Ladfynd Halsingland
Ladenburg
Malmkoping Militarmuseum
Mina Fordon
MotorTechnica
MC-Collection Sto
Malmo Tekniska
Mercedes Benz 2000
Mercedes Benz 2018
Motala museum
Munktells museum
Museumresan 2018
National MC Museum Australia
NSU 2018
Besok VM Otto Walz
Peugeot 2018
Porsche 2000
Porsche 2018
Regnsjo, SAF mfl bilar
Robothistoriska
Rydaholms bilmuseum
RossoBianco
Scania Industrimuseum
Skokloster museum
SSK-serien
SSK-ladbil
Surahammar MC
Soderhamn flygmuseum
Sinsheim 2000
Sinsheim 2018
Svedino bil museum
Sparreholm museum
Sagen Teknikmuseum
Storvik Prylmuseum
Svenska Ubatar
Torsong MC museum
Tekniska Stockholm
Torsby Fordonsmuseum
Teknik Farfars tid Helsing
Ullared bilmuseum
Utombordsmuseum Varb.
Volkswagen
Volvo Industrimuseum
Veteran rallyn
Veteranmarknader
Ziegenhagen

Andra sidor
Lumpen
Resor
Min släkt

Sveriges Järnvägsmuseum
Vasteras Flygmuseum
Hagfors Industrimuseum
Karlskrona Marina

Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:
Referens 1: © Björn Bellander  bjorn.bellander(at)telia.com
 
Bäst i Internet Explorer 6.0 eller senare.
Bäst i upplösning min 1024x768. Min färger 256.
För video är Windows Media Player och Nero player provade.

© Copyright Björn Bellander 2006-