Entrébiljet till museet. Ref 1
Entrébiljett till museet. Ref 1

Dalénmuseet
Text och bild Björn Bellander Bilder aktuella 2010 Antal sidor 11
Tillbaka Museets Officiell webbsida English version

sedan 140123
Uppdaterad
2021-06-12
© Björn Bellander

 

sid 1

Skapad 140123
 

Tillbaka

English version 

Länkar

Gustav Dalén

 

Daléns fädernegård. Ref 1
Daléns fädernegård. Ref 1
 
I slutet av 1800-talet kom det fram flera stora svenska uppfinnare/industrimän.

Sveriges mest välkända uppfinnare borde alla känna till. De riktigt tunga namnen var: Christopher Polhem, Emanuel Swedenborg, Anders Celcius, John Ericsson, John o Carl Lundström, L.M. Ericsson, C.E. Johansson, Sven Wingquist. Gustav DeLaval, Alfred Nobel, Enoch Thulin, Oskar o Alrik Hult, Birger o Fredrik Ljungström och en sentida uppfinnare Håkan Lans.

Jag hade ju tänkt mig bara ca 5 st men en lista visade att alla dessa skapade eller avknoppade företag som än idag under 2000-talet lever vidare.

Under 1900-talet har Sverige levt på dessa industrimän. Det har inte efter 1950 dykt upp uppfinnare av samma dignitet. Idag har vi företagsledare som tar hand om dessa, men skapar inget nytt.

Men den vi skulle berätta om med koppling till Dalénmuseet var ju Gustav Dalén.

På gården hade Gustaf konstruerat en anordning som kunde mäta fetthalten i mjölk. Med den åkte han till Stockholm för en demo hos Gustaf DeLaval.

Dock visade det sig att DeLaval redan hade ett sådant patent. Han fick dock uppmaningen att utbilda sig tekniskt och erbjudande om anställning.

Detta blev en vändpunkt Dalén läste in det han saknade och kom in på Chalmers i Göteborg. Efter examen åkte han till Schweiz och läste ångturbinteknik på tekniska i Zürich.

Hans uppfinningar kom till på den trevliga tid då elektriciteten ännu ej erövrat värden. Hans stora arbete var utvecklingen och användningen av gaser, främst acetylen.

Gustav Dalén som kom till världen 1862 som yngsta barn i familjen Johansson i Stenstorp på Västgötaslätten. Se bild av födelsegården. Familjen var relativt välmående och hade råd att skicka sina pojkar 2 st att studera. 2 st flickor, men de skulle ju gifta sig. Gustav som var mest intresserad av mekaniska påhitt, som hade anslutning till gården och honom själv.

Han fick alltså uppdraget att bli den som skulle ta över gården. Hans första snillesak gällde hans eget väl och ve. Vid 13 års ålder skapade han med hjälp av ett väggur en automatik att tända en gasolinlampa med kaffepannan ovanför. Häpp. Allt var klart när han steg up.


Sid 2

Tillbaka

English version

Länkar

Solventilen

Info Solventilen. Ref 1
Info Solventilen. Ref 1

 

Delar till solventilen. Ref 1
Delar till solventilen. Ref 1

Han fick dock inte jobb hos DeLaval på grund av dåliga tider. Dock hade han en kortare tid arbete på Laval ångturbin. Istället blev det Svenska Karbid. Tur var väl det, då det var här hans stora uppfinningar skulle göras. Svenska Karbid ombildades med tiden till AGA.

En av de första sakerna som han uppfann var bindningen av acetylen i en gasflaska. Man tog fram en blandning av cement, kol och asbest. Detta sög upp gasen acetylen och gjorde att den ej blev explosiv.

Detta kallades för AGA-massan. Vid utvecklingen av denna massa råkade han ut för en gasexplosion och skadade sig svårt, samt förlorade synen 1912.

En viktig uppgift var att få ned förbrukningen av acetylen i AGA:s fyrar.

Detta löste han med sin solventil. Se text. Förbrukningen gick nu ned med 94%. Detta blev något som kunde säljas.

Man fick en stor order till alla fyrar längs Panamakanalen. Sedan förstärkte han ljusstyrkan i fyrarna med att tillföra syre till acetylen och gasen tändes i ett glödnät. Anordningen kallades för Dalénblandaren. 1909 utnämndes han till vd för AGA.

1912 förärades Gustaf Nobelpriset i fysik. Han fortsatte nu att leda AGA koncernen fram till 1937. Samtidigt togs 99 patent ut i hans namn. Många av dessa genererade nya produkter inom gasteknologin samt inom sjukvård.

1937 fick han besked att hade ådragit sig en svår cancer och han beräknades endast leva i 2 år. Efter att avgått som vd levde Gustav Dalén dock endast till slutet av 1937.


Sida 3

Tillbaka

English version

Länkar

Aga spisen

Aga

AGA-spisen. Ref 1
AGA-spisen. Ref 1
 
Bland alla de uppfinningar som Gustaf löste var att få ned förbrukningen av bränsle till spisar i alla världens kök.

Detta gjordes med den på den tiden snillrikt utformade AGA-spisen. Äntligen kunde man laga mat mer kontrollerat, temperaturmässigt.

Han hade dock en svår konkurrent i Husqvarnas gjutjärnsspisar som normalt fanns inmurade i alla hus och lägenheter.

 

Spisen blev mer populär i England än i Sverige och den utvecklades också av företag i England så långt att man idag anser sig vara dess uppfinnare.

England hade ju kolet/koks som grund att elda med. Dessutom kunde spisen kopplas till uppvärmning och varmvattens system i hus.

Ser man på internet visar det sig att spisen fortfarande finns att köpa, medan den i Sverige sedan många år fallit för åldersstrecket.


Sid 4

Tillbaka

English version

Länkar

 

AGA:s patentträd. Ref 1
AGA:s patentträd. Ref 1
 
Bland alla de patent som AGA hade, hittar man i AGA:s företagsträd många som idag har genererat nya företag.

Dock kom nya tider och ny verkställande direktör. 1970-talet var en sådan tid i världen. Man skulle satsa på sina ursprungliga produkter.

Vd Sven Ågrup sålde då ut många av AGA:s patenterade produkter.

I detta produktträd kan man se många kända saker.

Strålkastare t.ex. till bilar 1907. Fyrsystem 1906. Aga-spisar. Svetsskolor 1916 och svetsmaskiner 1924. Radioapparater 1925. AGA-bilen. Andningsgaser och hjärt-lungmaskin och många fler.

Av dessa, som skulle belasta Daléns ekonomi hårt var hans flygintresse, AGA-bilen och depressionen.


Sid 5

Tillbaka

English version

AGA bilen

Om AGA bilen. Ref 1
Om AGA bilen. Ref 1 AGA bilen. Ref 1
AGA bilen. Ref 1 AGA bilen. Ref 1
AGA bilen. Ref 1 AGA bilen. Ref 1 AGA bilen. Ref 1 AGA bilen. Ref 1
AGA bilen. Ref 1 Länkar
Thulin story
AGA bilen. Ref 1
AGA bilen. Ref 1
 
Om Dalén, AGA-bil och AETA

Gustav Dalén var mycket intresserad av det nya sättet att flyga. För att stötta detta var han ledamot i Aeronautiska Sällskapet från 1908. Det var i början av 1900-talet ballongflygning som gällde. Militären satsade mycket på detta och trodde att detta var framtidens lösning på att angripa och bekämpa en fiende.

Sedan en bit in på 1900-talet började man ju först i Frankrike att satsa på att lära sig hur man kunde flyga med enheter tyngre än luften.

Explosionsmotorn utvecklades nu och fick så småningom ca 40 hk vilket skulle visa sig behövas för att kunna lyfta ett plan med förare.

Flyg kom igång när man lyckades flyga över Engelska kanalen. Nu visste man att det gick.

I Sverige startade två man flygförsök. Först vara det Nyrop och Ask. Ask slog sig sedan ihop med Enoch Thulin. Han skapade Sveriges första flygindustri. Thulinverken. Här byggdes en kopia av Bleriot:s flygplan.


Sid 6

Tillbaka

English version

AGA-bil fabriksanläggning

Artikel om Aga bilen. Ref 1
Artikel om Aga bilen. Sid 1. Ref 1

Länkar

 

Dalenmuseet. Ref. 1
Dalénmuseet. Ref. 1
 

1914 fick Dalén förfrågan från Thulin att bli delägare i hans blivande företag AETA, som skulle producera flygplan och motorer till militären. Sverige, Danmark och Holland var de största kunderna.

Gustav Dalén var en av de största biståndsgivarna och var dessutom delägare i Thulins verksamhet från 1915.

Under åren fram till 1918 tillverkades 700 flygmotorer och 99 plan.

Thulins största problem var när WWI tog slut så upphörde hans möjligheter att sälja flygplan. Men nu var bilen på väg och man hoppades att den skulle ersätta produkten flygplan.

Gustav Dalén hade stora affärer i Tyskland. WWI hindrade honom att utveckla sina produkter. Han var nu tvungen att anpassa sig. Acetylen började istället att användas istället för bensin.


Sid 7

Tillbaka

English version

Bild från AGA-bil tillverkning

Artikel om Aga bilen. Ref 1
Artikel om Aga bilen sid 2 Ref 1

Länkar

Dalénmuseet. Ref. 1
Dalénmuseet. Ref. 1
 

Jag som var barn före och under WWII kommer ihåg att min far hade gastuber monterade på vår bil. Lampor till bilar drevs med acetylen.

Bland annat hade Dalén pengar i ett tyskt företag Autogen Werke AG. AGA finansierade denna verksamhet.

Vid denna fabrik i Berlin Lichtenberg tillverkades utrustning för acetylen, mjölkseparatorer, motorslädar och maskingevärsdelar. T.ex. delar till Fokkers maskingevär som kunde skjuta genom propellern. Stora summor investerades för att tillverka flygmotorer. Stora vinster gjordes.

Men nu blev det fred 1918. De flesta produkterna blev osäljbara. Man fick nu tillgång till ett komplett underlag till en bil. Det kom från Fabrique National i Belgien (FN) och hade gjorts 1914.

Detta skulle även användas i Thulinverken för att ersätta flygindustrin. Det var också en del i det Tyska Statsföretag som gjorde allt för att skapa arbete i Tyskland.

FN-bilen kallades nu för AGA bilen. Tillverkning av denna förbereddes i Landskrona. Man hade även en order från en firma i Stockholm på 1000 bilar. Stora investeringar krävdes för att göra en tillverkning av bilar rationell.

Nu störtade Enoch Thulin, den starke ledaren i Thulinverken och omkom. Man kunde inte stå emot gäldenärerna. Thulinverken försattes i konkurs pga en obetald kolräkning.

I det tyska bilföretaget ägde AGA 40% och kontrollerade 60% av aktierna. De två underleverantörerna i AGA stod för 17% vardera. AGA i Tyskland tillverkade ca 2000 bilar fram till 1922.


Sid 8

Tillbaka

English version

AGA bil

Artikel om Aga bilen. Ref 1
Artikel om Aga bilen. Sid 3 Ref 1 Artikel om Aga bilen. Ref 1
Artikel om Aga bilen. Sid 4. Ref 1

Länkar

Dalenmuseet. Ref. 1
Dalénmuseet. Ref. 1
 

En stor del levererades till den tyska militären. 1921 kom krisen i Tyskland. Aga klarade dock denna depression och man investerade i en ny mer modern AGA bil helt i plåt.

Dock tillverkade man inte själva karossen, utan den lades ut på bl.a. Karmann och Hawa. Man hade en tillverkning av 450 bilar per månad.

En omorganisation blev nu genomförd och AGA köptes upp av Stinnesföretagen  medan Svenska AGA och Firma Mansfeld stod kvar med 15% vardera. Hela detta arrangemang gick om intet och en konkurs var oundviklig 1926.

 

Man undvek tvångsauktion genom ett avtal  att återförsäljarna köpte 100 bilar i månaden.

Svårigheterna var stora och tillverkningen minskade till 2 bilar/dag. Tillslut var en ny konkurs oundviklig 1929 och nu var det slut. ca 8000 AGA bilar hade tillverkats.

Biltillverkningen på Thulinverken i Sverige rönte samma öde och efter ca 250 bilar upphörde tillverkningen 1928. Detta sammanföll med att Volvo samtidigt började leverera sin bil 1927. Om Thulins uppgång och fall läs i min webbsida om Thulinverken.

Gustav Dalén förlorade nästan hela sin förmögenhet på dessa konkurser, men förlorade aldrig hoppet och var en ständig optimist.


Sid 9

Tillbaka

English version

Flygintresse

Om Daléns flygintresse. Ref 1
Om Daléns flygintresse. Ref 1

Länkar

Thulinrummet Landskrona museum

En kopia av Bleriots plan. Ref 1
En kopia av Bleriots plan. Ref 1
 
Enoch Thulin skulle enligt moderns önskan bli präst. Detta slapp han då en yngre broder valde detta yrke. Han gick istället en teknisk utbildning och fick ett flertal stipendier för att fortsätta till ingenjör.

Dock var den inte direkt inriktad på ett speciellt yrke utan han drogs mest till den fysiska institutionen där han forskade för licentiatexamen.

Med denna utbildning kunde Enoch starta sitt yrkesverksamma liv som lärare i fysik, kemi, och matematik. I Stockholm blev han på grund av sitt intresse för flyg, meriterad av sin utbildning, medlem i Svenska Aeronautiska Sällskapet (SAS).

Denna förening som bestod av högt ansedda personer skulle bli Enochs möjligheter till kontaktvägar för sin blivande verksamhet i flyg.

I Sverige fanns inte på den tiden några kunskaper i de flygtekniska orsakerna till att ett plan tyngre än luft kunde flyga.

Flera av de första flygpionjärerna främst i Frankrike förstod inte principen med den strömmande luftens möjligheter att bilda ett undertryck på ovansidan av vingen.

Man utformade sina idéer efter fåglarnas vingar. Dessa pionjärer slutade efter en tid  utfattiga.

Enoch, som nu ändrat stavningen på sitt förnamn, avlade examen med en uppsats om luftens strömningar mot en plan yta. Denna forskning blev sedan grunden till hans licentiat examen.
 
Till allt han skulle företaga sig var han tvungen att söka ekonomisk hjälp. 1908 - 1909 var han på besök i Frankrike för att utbilda sig till pilot.

Som medlem i Aeronautiska sällskapet hade han lärt känna Gustaf Dalén på Aga, Gustaf Ericsson på LM Ericsson och Einar Egnell. Dessa blev med tiden några av Enochs mecenater och finansiärer.


Andra museer i denna webbsida
Tillbaka

Museumlista
Adalen Bil MC museum
Arnold i Ramvik
Arsenalen pansarmuseum
Arvika bil mc museum
Assa museet Atvidaberg
AUDI Ingolstadt
Autoseum
Autostadt
Bildspel
Bilregister
Bugatti 2000
Bugatti 2018
Brooklands England
Beaulieu England
BMW
Bjorkenas mopedmuseum
Brosarp museistation
Bynanders Bil & MC
Chaparral bilmuseum
Duxford England
Dahlenmuseet Stenstorp
Enoch Thulin Landskrona
Eds Motorcykel museum
Falkopings MC museum
Flygvapenmuseum
Garagefynd Halsingl
Glasbruk
Grafors Samlingar
Grangesberg Nostalgi
Grangesberg Lokmuseum
Hannover Latzen Flygmuseum
Hassleholm fordonsmuseum
Hyttor o Jarnbruk
Haynes England
Hedemora MCmuseum
Holmgrens VW samling
Huskvarna Industrim
Hjorted Mopedmuseum
Harnosands Bilmuseum
Ivar Bil & MC museum
Karlskrona bilsportmuseum
Koping bilmuseum
Krylbo-Norberg jvg
Ladfynd Halsingland
Ladenburg
Malmkoping Militarmuseum
Mina Fordon
MotorTechnica
MC-Collection Sto
Malmo Tekniska
Mercedes Benz 2000
Mercedes Benz 2018
Motala museum
Munktells museum
Museumresan 2018
My ArtGlas samling
NSU 2018
Besok VM Otto Walz
Peugeot 2018
Porsche 2000
Porsche 2018
Regnsjo, SAF mfl bilar
Robothistoriska
Rydaholms bilmuseum
RossoBianco
Scania Industrimuseum
Skokloster museum
SSK-serien
SSK-ladbil
Surahammar MC
Soderhamn flygmuseum
Sinsheim 2000
Sinsheim 2018
Svedino bil museum
Sparreholm museum
Sagen Teknikmuseum
Storvik Prylmuseum
Svenska Ubatar
Tornblom collection
Torsong MC museum
Tekniska Stockholm
Torsby Fordonsmuseum
Teknik Farfars tid Helsing
Ullared bilmuseum
Utombordsmuseum Varb.
Volkswagen
Volvo Industrimuseum
Veteran rallyn
Veteranmarknader
Ziegenhagen

Andra sidor
Lumpen
Resor
Min släkt

Sveriges Järnvägsmuseum
Vasteras Flygmuseum
Hagfors Industrimuseum
Karlskrona Marina

Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:   
Referens 1: ©Björn Bellander 
 bjorn.bellander(at)telia.com
 
Webbsida som avhandlar Dahlenmuseet 11 sidor.
Bilder aktuella 2010
© Björn Bellander 2006-2013